Коледж адміністративних, охоронних та технічних наук

Коледж адміністративних, охоронних та технічних наук
mgr Robert Wodejko
e-mail: robert.wodejko@dsw.edu.pl

 


prof. zw. dr hab. Edward Czapiewski
prof. zw. dr hab. Piotr Mickiewicz
dr hab. Tomasz Balbus, prof. DSW
dr Helena Wyligała, prof. DSW
dr Robert Gwadryński
dr Emilia Kuczma
dr Iwona Ładysz
dr Bogusław Węgliński


Менеджер з геодезії та картографії
prof. zw. dr hab. Edward Osada

e-mail: edward.osada@dsw.edu.pl

 

dr Szymon Ilczuk
mgr inż. Jerzy Biegalski
mgr inż. Marek Szmyt

 
Керівник відділу інформаційних технологій
mgr inż. Stanisław Lota
e-mail: stanislaw.lota@dsw.edu.pl

 

prof. dr hab. Krzysztof Dems
dr hab. Andrzej Brzeziński, prof. DSW
dr inż. Arkadiusz Bukowiec
dr inż. Mateusz Gorczyca
dr inż. Sławomir Owczarzak 

dr inż. Paweł Prociów
dr Małgorzata Pietras-Szewczyk
mgr inż. Leszek Szewczyk