Dyscyplny naukowe

Uniwersytet Dolnośląski DSW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora z nauk społecznych w dyscyplinach:

  • Pedagogika
  • Nauki o komunikacji społecznej i mediach

 

Tryby uzyskania stopnia doktora nauk społecznych w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW:

  1. Szkoła Doktorska Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW
  2. Procedura postępowań o nadanie stopnia doktora
  3. Studia doktoranckie
  4. Przewód doktorski
  5. Program doktorski