Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez 2 semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy sobota – niedziela) w wymiarze 180 godzin w formule online.

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć objętych programem oraz przedstawienie rozwiązania wybranego studium przypadku.

 

 

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 180
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
Podstawy NEUROnauki
(20 godz.)
 • NEURObiologiczne podstawy funkcjonowania mózgu
 • Mózg jako organ społeczny i narzędzie w biznesie
 • Komunikacja w oparciu o wiedzę o mózgu
 • Analiza biostrukturalna w oparciu o STRUCTOGRAM® – Klucz do poznania siebie
 • Mózg, umysł, przekonania i najnowsze technologie pracy z mózgiem ludzkim
 • Odporność psychiczna- strategie i narzędzia jej rozwijania
 • Kwestionariusz MTQ 48
 • Jak stosować model OP w biznesie
 • Indywidualne, zdalne konsultacje z wykładowcą
STRUCTOGRAM® 2 - TRIOGRAM® – Klucz do poznania drugiego człowieka
(10 godz.)
 • Relacje międzyludzkie
 • Motywacja i automotywacja
 • Różnorodność biostrukturalna w procesie komunikacji
 • Biostruktury ludzkie w procesach biznesowych
 • Indywidualne, zdalne konsultacje z wykładowcą
Technologie wykorzystywania NEURO (mózgu) w biznesie
(10 godz.)
 • Rekrutacja
 • Kogo chcę zatrudnić?
 • Tworzenie ogłoszeń rekrutacyjnych
 • Przygotowanie procesu rozmowy rekrutacyjnej
 • Tworzenie pytań w rozmowie rekrutacyjnej
 • Selekcja w oparciu o analizę biostrukturalną
 • Indywidualne, zdalne konsultacje z wykładowcą
Technologie wykorzystywania NEURO (mózgu) w biznesie (NEURO PR)
(20 godz.)
 • Wizja biznesu, życia
 • Media społecznościowe i ich rola
 • Personal branding
 • Media – TV, radio, prasa
 • Hejt i jego wpływ na budowanie wizerunku firmy i osoby
 • Warsztat praktyczny
 • Indywidualne, zdalne konsultacje z wykładowcą
   
Technologie wykorzystywania NEURO (mózgu) w biznesie (Zarządzanie sobą w czasie i warsztat budowania odporności psychicz
(20 godz.)
 • Podstawy planowania czasu
 • Strategie w procesie pilności i ważności
 • Taktyki gospodarowania czasem
 • Najnowsze odkrycia neurobiologii
 • Model DMFL (Decision Making for Liders)
 • Emocjonalna samoświadomość
 • Lista przebojów lidera
 • Indywidualne, zdalne konsultacje z wykładowcą
Technologie wykorzystywania NEURO (mózgu) w biznesie. STRUCTOGRAM® 3 (NEUROsprzedaż)
(20 godz.)
 • Rynek
 • Przekaz
 • Medium
 • Sprzedaż przez zaufanie
 • Pakietowanie
 • Rekomendacje
 • Bioskomunikacja
 • Proces sprzedaży i fazy w tym procesie
 • Warsztaty praktyczne w zakresie copywritingu w oparciu o Analizę Biostrukturalną
 • Indywidualne, zdalne konsultacje z wykładowcą
   
Technologie wykorzystywania NEURO (mózgu) w biznesie - (Wystąpienia publiczne a mózg)
(20 godz.)
 • Jak wykorzystać umysł podczas wystąpienia publicznego?
 • Lingwistyka autoprezentacji
 • Kreowanie pożądanego wizerunku personalnego
 • Warsztaty praktyczne
 • Indywidualne, zdalne konsultacje z wykładowcą
Technologie wykorzystywania NEURO (mózgu) w biznesie - STRUCTOGRAM 4 (NEUROzarządzanie)
(10 godz.)
 • Przywództwo a biostruktury
 • Zarządzanie zespołem
 • Budowanie grupy
 • Zarządzanie zmianą
 • Motywacje, demotywacje
 • Feedback dotyczący efektywności
 • Zarządzanie konfliktem
 • Organizacja spotkań
 • Delegowanie zadań
 • Indywidualne, zdalne konsultacje z wykładowcą
Technologie wykorzystywania NEURO (mózgu) w biznesie (NEUROfinanse)
(5 godz.)
 • Psychologia ekonomii i pieniądza
 • Psychologia inwestowania i zarabiania
 • Rafy dzisiejszych finansów
 • Jak nie zostać dawcą kapitału
 • Indywidualne, zdalne konsultacje z wykładowcą
Technologie wykorzystywania NEURO (mózgu) w biznesie (Uważność w biznesie)
(10 godz.)
 • Samoświadomość i samoregulacja w służbie efektywności
 • MBSR, MBCT-naukowe metody na integrację Umysł-Emocje-Ciało
 • Paradoks czasu. Autodiagnoza: test perspektywy czasowej Zimbardo
 • Test uważności FFMQ
 • Dlaczego uważność-studia przypadków w biznesie
 • Trening uważności-zestaw ćwiczeń
 • Indywidualne, zdalne konsultacje z wykładowcą
Umiejętności społeczne a NEUROmarketing
(20 godz.)
 • Skuteczny copywriting
 • E-marketing wyników
 • Strategie dynamicznego rozwoju dla firm
 • Podcast, social media, platformy kontaktu z klientem 
 • Indywidualne, zdalne konsultacje z wykładowcą
   
Media w biznesie (Głos a autoprezentacja)
(15 godz.)
 • Poznaj się po głosie
 • Głos twoim wizerunkiem
 • Pewność siebie a głos
 • Warsztaty praktyczne i rola mediów w prowadzeniu biznesu
 • Podstawy komunikacji z mediami
 • Techniki pracy z mediami
 • Indywidualne, zdalne, konsultacje z wykładowcą
 • Seminarium
   
Forma zaliczenia
 • W zależności od bloku tematycznego: test, przygotowanie i przedstawienie projektu, analiza ciekawego case studies.