Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone są w formie warsztatowej, a realizowane metodami aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).

 

Studia podyplomowe Employer Branding składają się z pięciu odrębnych bloków:

  • Public relations w EB (40 godz.)
  • Branding i design w EB (28 godz.)
  • Human resources w EB (28 godz.)
  • Employer Branding (60 godz.)
  • Zarządzanie projektami w EB (39 godz.)

Studia pozwalają na systematyczne budowanie, pogłębianie oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności z zakresu EB, a także – skonstruowanie własnego warsztatu EB. Ich podsumowaniem jest:

  • sesja wyjazdowa „Warsztaty menedżerskie” doskonaląca umiejętności uczestników w zakresie zarządzania zespołem
  • elitarne „Seminarium influencerów biznesu”.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć oraz pozytywna ocena z egzaminu pisemnego.

 

 

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 195
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2