Program studiów

Zajęcia opierają się na metodzie e-learningowej. Realizowane są przede wszystkim metodami aktywizującymi, poprzez analizy ciekawych cases studies, debat, dyskusji moderowanych zarówno w formie online, jak i offline. 

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest

 • zaliczenia wybranych modułów studiów w oparciu o model grywalizacji 
 • realizacja projektów zespołowych (zespoły 3 osobowe)
 • prezentacja projektu zespołowego 
 • egzamin teoretyczny 
Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 172
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zarządzanie sprzedażą w dobie zdalnych rozwiązań
(22 godz.)
 • rynkowe uwarunkowania sprzedaży 
 • strategie sprzedażowe
 • tworzenie, kontrola i analiza planów sprzedaży
 • budowanie i optymalizacja kanałów sprzedaży 
Zarządzanie zespołem handlowym w dobie zdalnych rozwiązań
(30 godz.)
 • komunikacja menedżerska 
 • zarządzanie zespołem stacjonarnym i rozproszonym 
 • praca oparta na narzędziach psychometrycznych – model badania osobowości zawodowej Facet5®
 • narzędzia coachingowe w pracy menedżera sprzedaży (metody pracy bezpośredniej oraz online) 
   
Procesy sprzedażowe
(35 godz.)
 • psychologiczne aspekty zachowań konsumenckich
 • standaryzacja procesów sprzedażowych w oparciu o model zarządzania Z10
 • negocjacje handlowe
 • prezentacja oferty handlowej kanałem bezpośrednim i online 
 • optymalizacja pracy handlowców 
 • treningi on the job 
Menedżerski trening sprzedażowy
(35 godz.)
 • narzędzia motywowania pracowników 
 • praca zdalna i bezpośrednia z handlowcami z różnych pokoleń 
 • delegowanie i rozliczanie z zadań 
 • narzędzia konstruktywnej informacji zwrotnej 
 • zarządzanie zmianą 
 • zarządzanie emocjami pracowników – zarządzanie konfliktem
 • optymalizacja pracy własnej 
Prowadzenie procesów związanych z budowaniem zespołu
(20 godz.)
 • budowanie wartości rynkowej zespołu 
 • mentoring i e-mentoring
 • procesy rekrutacyjne z wykorzystaniem możliwości online
 • narzędzia zarządzania talentami sprzedażowymi 
 • budowanie zaangażowania pracowników metodami bezpośrednimi i zdalnymi 
Sprzedaż i marketing w pracy menedżera sprzedaży
(20 godz.)
 • narzędzia omnichannelowe
 • aspekty budowania kanałów sprzedaży w social mediach 
 • e-marketing 
 • open network – pozyskiwanie wartościowych kontaktów sprzedażowych 
 • procesy grywalizacyjne 
   
Praca indywidualna
(10 godz.)
 • przygotowanie pracy zaliczeniowej z wybranych zagadnień programowych jako element ukończenia studiów podyplomowych