Co zyskujesz, studiując pracę socjalną w DSW?

 • Stworzymy warunki swobodnego posługiwania się teoriami pedagogicznymi we własnej praktyce zawodowej oraz samorozwoju.
 • Zdobędziesz umiejętność refleksyjnego i krytycznego myślenia zarówno nad teorią, jak i praktyką pracy socjalnej.
 • Wzmocnisz się jako specjalista posiadający kompetencje w zakresie niesienia pomocy i wsparcia w radzeniu sobie z sytuacjami problemowymi, we współczesnej rzeczywistości.
 • Dokonasz diagnozy społecznej.
 • Będziesz mógł zorganizować i monitorować działanie interwencyjne i pomocowe, oraz dostrzegają i wykorzystują potencjał środowiska lokalnego.
 • Będziesz świadomy swoich możliwości i ograniczeń poznawczych i praktycznych wykształcisz umiejętności diagnozowania, prognozowania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych.
 • Wdrożysz programy profilaktyczne, pomocowe i naprawcze.
 • Skutecznie skomunikujesz się z otoczeniem i podejmiesz współpracę w grupie pracowników socjalnych i innych służb publicznych zaangażowanych w różnorodne działania w ramach szeroko pojętej pomocy społecznej.

Dodatkowe atuty kierunku:

 • na tym kierunku możesz studiować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym weekendowym
 • studia kończą się napisaniem pracy magisterskiej oraz egzaminem magisterskim. Absolwenci otrzymują tytuł magistra pracy socjalnej w zakresie wybranej specjalności/modułu i są przygotowani do podjęcia studiów doktoranckich
 • przy realizacji kierunku praca socjalna, współpracujemy i korzystamy z pomocy wysoko wykwalifikowanych kadr pomocy społecznej. Współpracujemy z przedstawicielami różnorodnych  instytucji pomocy społecznej oraz psychologami i politykami społecznymi co umożliwia studentom poznanie specyfiki pracy i funkcjonowania pomocy społecznej, a także nauki praktycznych form pracy od osób doświadczonych na tym polu

 

 • program studiów magisterskich skonstruowano w zgodzie z ustawą o pomocy społecznej oraz z uwzględnieniem diagnoz dokonywanych przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej. Bierze on również pod uwagę aktualne potrzeby pracodawców oraz możliwości rynku usług pomocowych, a także zmiany dokonujące w życiu społecznym, szczególnie różnorodne, niekiedy nowe, silnie manifestujące się problemy społeczne (np. migracje, eurosieroctwo, bezdomność, ubóstwo, marginalizację, zjawisko wykluczania oraz ekskluzji).

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

do 30 czerwca
czesne już od
440 zł
415 zł
miesięcznie

Zapisując się do 30 czerwca, zyskujesz:
●    600 zł zniżki w czesnym rozliczanej w ciągu dwóch lat studiów (300 zł na pierwszym roku studiów i 300 zł na drugim),
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.
 

Jeśli jesteś absolwentem DSW, zyskujesz więcej:
●    1000 zł zniżki w czesnym rozliczanej w ciągu dwóch lat studiów (500 zł na pierwszym roku studiów i 500 zł na drugim),
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

 


 

mgr Sławomir Brdęk

Zawód pracownika socjalnego jest profesją wymagającą, niełatwą i bardzo odpowiedzialną, gdzie potrzeba silnego charakteru i osobistego zaangażowania. Wykonujący ten zawód pracownik socjalny styka się z wieloma problemami stanowiącymi pole jego pracy: ubóstwo, bezdomność, wykluczenie, uzależnienia czy przemoc w rodzinie, a to tylko niektóre z nich. Czasem ludzie potrzebują wskazówki, porady, czasem miesięcy, a nawet i lat pracy. W dobie obecnych zmian społecznych, kulturowych oraz gospodarczych ludzie stają przed wieloma trudnymi życiowymi sytuacjami i wyborami, którym często nie są w stanie sami sprostać. Pracownik socjalny jest więc tym, który winien wyjść naprzeciw potrzebującym, wesprzeć, pomóc, nie tylko materialnie, ale też towarzyszyć, wskazać drogę, być emocjonalnym wsparciem. Najbliższa przyszłość przyniesie wiele nowych wyzwań, w których rola pracownika socjalnego będzie niewątpliwie bardzo ważna i potrzebna.

Sławomir Brdęk

Dyrektor programowy kierunku

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Mediacje i negocjacje
Niestacjonarne Stacjonarne
od 425 zł 450 zł
od 425 zł 450 zł
Praca socjalna z rodziną
Niestacjonarne Stacjonarne
od 425 zł 450 zł

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF