Program studiów

Przykładowe zagadnienia:

  • profilaktyka przemocy i agresji w środowisku wychowawczym
  • diagnozowanie problemów oraz strategie ich rozwiązywania
  • negocjacje i mediacje w pracy pedagoga 
  • prawne podstawy prowadzenia działań antydyskryminacyjnych oraz udzielania wsparcia
  • psychologia relacji międzyludzkich  - organizacja pracy zespołowej
  • zarządzanie konfliktem z elementami komunikacji interpersonalnej 
  • kompetencje międzykulturowe we współczesnym świecie
  • trening antystresowy