Studia od października

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju i to, że społeczność studencka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej jest bardzo liczna, podjęliśmy decyzje o tym, że zajęcia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 na studiach II stopnia ze studiami podyplomowymi  rozpoczniemy w formie hybrydowej (mieszanej).

 

Większość zajęć będzie prowadzonych w trybie zdalnym (synchronicznym). Wyjątek stanowić będą wybrane zajęcia, wymagające bezpośredniego kontaktu m.in. zajęcia laboratoryjne oraz zajęcia praktyczne, które będą prowadzone w trybie tradycyjnym na terenie uczelni z zachowaniem rygorów sanitarnych. Informacje o miejscu i sposobie prowadzenia zajęć zostaną zamieszczone w harmonogramach w Wirtualnym Dziekanacie
 
Najważniejsze dla nas jest Wasze bezpieczeństwo i to, by studiowanie w DSW niosło ze sobą pozytywne doświadczenia! 

Co oznacza hybrydowa forma kształcenia?

  • Część zajęć będzie realizowana zdalnie za pomocą narzędzi i technik umożliwiających kształcenie na odległość. Pozostałe zajęcia zrealizujesz w formule stacjonarnej, czyli w budynku uczelni.
  • Na wykłady i ćwiczenia będziesz się łączył z wykładowcami i kolegami za pomocą takich narzędzi jak MS Teams, itp. Wszystkie te platformy pozwalają na bieżący kontakt z wykładowcą, prowadzenie dyskusji i zadawanie pytań oraz na pracę w podgrupach nad projektami realizowanymi z kolegami ze studiów. Możliwości interakcji pomiędzy uczestnikami zajęć sprawiają, że tak prowadzony tryb zdalny stanowi dobry ekwiwalent dla zajęć odbywających się tradycyjnie.
  • Na części zajęć spotkamy się w budynkach uczelni (forma stacjonarna). Będzie nas jednak obowiązywał reżim sanitarny, po to, by te spotkania były dla nas wszystkich bezpieczne. 

 Informacje o tym, które dokładnie zajęcia zrealizujesz łącząc się online, a na które przychodzisz na uczelnię znajdziesz w Wirtualnym Dziekanacie i USOSweb, gdzie zamieszczane są najważniejsze komunikaty i plany zajęć. 

 

* Dolnośląska Szkoła Wyższe będzie na bieżąco śledzić stan sytuacji epidemicznej, zalecenia GIS i decyzje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostosowując decyzje o dalszym kształceniu do zmian obowiązującego prawa. O wszelkich zmianach będziemy Państwa na informować poprzez stronę internetową, USOSweb, Wirtualny Dziekanat oraz Facebooka Uczelni. 

Technologiczne udogodnienia

Studenci i wykładowcy DSW mogą korzystać z licznych rozwiązań nowych technologii. Wykłady i ćwiczenia, prezentacje, quizy, a nawet zaliczenia przedmiotów – to wszystko dostępne jest online! Teraz nie musisz jechać przez całe miasto, by spotkać się z promotorem. Wystarczy, że umówisz się na konkretną godzinę i zalogujesz do wirtualnego pokoju!

 

Bez względu na formę kształcenia - stacjonarną, hybrydową czy zdalną, jako student DSW skorzystasz z takich udogodnień technologicznych, jak:

  • Dostaniesz od nas darmowy dostęp do pakietu MS Office 365, obejmującego popularne aplikacje, takie jak Outlook, Word, PowerPoint, Excel i OneNote, dzięki którym wykładowcy i studenci mogą ze sobą współpracować, bezproblemowo się komunikować i tworzyć zawartość w ramach np. prac projektowych.
  • Instrukcje i szczegółowe informacje jak korzystać z MS Teams znajdziesz w zakładce - Kształcenie w formie zdalnej. 
  • Więcej o możliwościach, jakie przygotowaliśmy dla studentów dowiesz się z zakładki Naukę wspieramy technologią.

Uczelnia dostępna 24h

W DSW stawiamy na wygodę, dlatego wiele studenckich spraw załatwisz u nas online.

 

Wirtualny Dziekanat i USOSweb to strony www, na których studenci mogą sprawdzić oceny z całego okresu studiów, godziny konsultacji wykładowców, harmonogramy zajęć oraz znaleźć wiele ważnych informacji i komunikatów. Wystarczy, że skorzystasz z Internetu i zalogujesz się na swoim telefonie lub komputerze!

Przygotowani do kształcenia zdalnego

Wiosenny egzamin z kształcenia zdalnego zdaliśmy pozytywnie. Wykorzystaliśmy naszą coroczną ankietę, w której oceniane są studia i obsługa administracyjna w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, aby sprawdzić jaka jest opinia na ten temat naszych studentów. W badaniu, które przeprowadziliśmy w czerwcu 2020 r., wzięło udział prawie 600 studentów I i II stopnia.

 

Bardzo cieszy nas, że aż 82,9 % z nich jest zadowolonych z działań podjętych przez DSW w czasie pandemii koronawirusa. Wysoko zostały ocenione ćwiczenia, wykłady, przygotowanie wykładowców do prowadzenia zajęć online, a także praca działów obsługowych. 

 

 

Na nowy rok akademicki jesteśmy jeszcze lepiej przygotowani! Udoskonalone standardy nauczania i rozwiązania technologiczne, z których korzystamy, pozwolą Wam efektywnie rozwijać się w kierunkach, które dla siebie wybraliście. 

Bezpieczeństwo na uczelni

Chcemy Was jak najczęściej gościć na terenie uczelni! Żeby było to możliwe i bezpieczne dla nas wszystkich, musimy przestrzegać określonych zasad. Zobacz, co powinieneś zrobić, żeby przebywanie w DSW i bezpośredni kontakt z wykładowcami i kolegami był bezpieczny.