Program studiów

Wybrane bloki tematyczne:

  •     projektowanie modeli biznesowych
  •     warsztat mapowania podróży klienta
  •     strategie customer experience (CX)
  •     zarządzanie relacjami z klientem
  •     wprowadzenie do customer experience design.