Czego się nauczysz, wybierając tę specjalność?

 • Projektowania, realizowania zindywidualizowanych i grupowych zajęć/warsztatów artystycznych
 • Animowania działań kulturotwórczych w oparciu o zajęcia artystyczne w zakresie muzyki, plastyki i działań teatralnych
 • Wspierania potrzeb rozwojowych oraz wspomagania  potencjału dzieci i młodzieży poprzez edukację artystyczną
 • Organizowania oddziaływań wychowawczych z elementami arteterapii dla dzieci i młodzieży o zróżnicowanych możliwościach i doświadczeniach, pochodzących z różnych środowisk.
   

Praca dla Ciebie:

 • pedagog szkolny 
 • animator kultury
 • wychowawca w świetlicach szkolnych
 • animator zajęć dodatkowych w placówkach oferujących czasową opiekę nad dzieckiem
 • instruktor warsztatów artystycznych w domach kultury, świetlicach
 • instruktor zajęć artystycznych w instytucjach dziedzictwa kulturowego: muzeach, galeriach.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Zajęcia na specjalności z rozbudowaną ofertą zajęć praktycznych i warsztatowych.

 • Studenci mają możliwość uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych (w szczególności: Teatr Aula oraz Galeria 55), edukacyjnych organizowanych przez uczelnię, a także możliwość współkreowania takich wydarzeń (w DSW oraz  w szerszym środowisku). 

Program studiów

 • Podstawy wiedzy o sztuce,
 • Warsztaty artystyczne (Sztuki plastyczne, Warsztaty muzyczne, Drama i Warsztaty teatralne, Film i fotografia),
 • Arteterapia,
 • Podstawy diagnozy indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia.
Zobacz program studiów
Hand icon

Zainteresowała Cię specjalność?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF