Czego się nauczysz, wybierając tę specjalność?

 • Diagnozowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz problemów dzieci i młodzieży.
 • Projektowania, realizacji i ewaluacji działań edukacyjnych pomocowych oraz profilaktycznych, a także wspierających rozwój jednostki na różnych etapach jej życia.
 • Organizowania oraz prowadzenia poradnictwa edukacyjnego i zawodowego, poradnictwa kariery dla dzieci i młodzieży.
 • Projektowania i realizacji poradnictwa wychowawczego dla dzieci, rodziców i nauczycieli, podejmowania działań mediacyjnych i interwencyjnych.
 • Organizowania i prowadzenia różnych form pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (praca z uczniem zdolnym, uczniem z niepełnosprawnością, uczniem z trudnościami w uczeniu się, uczniem w sytuacji kryzysowej.
 • Prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Praca dla Ciebie:

 • pedagog szkolny i przedszkolny
 • doradca zawodowy w szkołach podstawowych 
 • w instytucjach rynku pracy, takich jak Akademickie Biura Karier, Młodzieżowe Centra Kariery oraz innych instytucjach pomocowych publicznych i pozarządowych.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Zajęcia prowadzą badacze i praktycy, mający znaczący wpływ na rozwój poradoznawstwa w Polsce, w tym członkowie Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego oraz Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.

Program studiów

 • Diagnostyka psychopedagogiczna w doradztwie zawodowym i edukacyjnym
 • Organizowanie współpracy z rodzicami i środowiskiem
 • Negocjacje i mediacje w pracy pedagoga
 • Zarządzanie konfliktem z elementami interwencji kryzysowej
 • Metody pracy z rodziną i środowiskiem
 • Metodyka pracy...
Zobacz program studiów
Hand icon

Zainteresowała Cię specjalność?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF