Program studiów

  • Pedagogika dziecka
  • Psychologia rozwoju dziecka
  • Edukacja dwujęzyczna we wczesnej edukacji
  • Twórcza aktywność dziecka
  • Niedyrektywne metody pracy z małymi dziećmi 
  • Wiedza o zdrowiu małego dziecka
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami psychomotoryki