Program studiów

  • Pedagogika mediów,
  • Organizacja procesu kształcenia na odległość,
  • Narzędzia TIK w pracy nauczyciela,
  • Podstawy obsługi platform e-learningowych,
  • Projektowanie multimedialnych materiałów edukacyjnych.