Program studiów

  • Neurobiologia starzenia
  • Gerontologia społeczna
  • Podstawy geriatrii
  • Zasady  żywienia osób starszych
  • Profilaktyka chorób cywilizacyjnych
  • Suplementy w diecie seniora