Czego się nauczysz, wybierając tę specjalność?

 • Analizowania i reagowania  na skutki polityki prowadzonej przez państwo i jednostki samorządu terytorialnego
 • Sposobów finansowania i realizowania zadań publicznych w świetle obowiązujących przepisów
 • Podejmowania strategicznych decyzji dla środowiska lokalnego i regionalnego
 • Stosowania prawa związanego z administracją i finansami
 • Wykorzystywania podstawowych instrumentów i technik pozyskiwania informacji.
 • Zadań i sposobów finansowania administracji publicznej i samorządowej
 • Zasad działania administracji oraz kształtowania relacji między administracją a podmiotami prywatnymi
 • Negocjowania w zakresie związanym z obszarem administracji publicznej i samorządowej
 • Kierowania zespołami ludzkimi, organizowania pracy biurowej i zarządzania projektami
 • Sposobów na pozyskanie źródeł finansowania inicjatyw wspierających rozwój lokalny i regionalny.

Praca dla Ciebie:

 • referent, specjalista w urzędach miejskich, gminnych, urzędach marszałkowskich i starostwach powiatowych
 • pracownik działu personalnego i administracyjnego, referent, sekretarz
 • pracownik administracyjnych w biurach rachunkowych lub biurach podatkowych, kancelariach
 • pracownik organizacji pozarządowych i firm prywatnych.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Pracownicy administracji samorządowej kładą obecnie ogromny nacisk na samokształcenie i profesjonalizm, szczególnie w porównaniu z innymi obszarami usług publicznych. Dzięki temu masz szansę nie tylko uczyć się od praktyków, ale też w przyszłości pracować w ciekawym i rozwojowym środowisku.

Program studiów

 • strategiczne planowanie samorządowe
 • finanse jednostek samorządu terytorialnego
 • fundusze europejskie
 • partnerstwo publiczno-prywatne
 • trendy społeczno-gospodarcze a nowe zarządzanie 
 • publiczne zarządzanie usługami publicznymi.
Zobacz program studiów
Hand icon

Zainteresowała Cię specjalność?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF