Samorząd doktorski pomaga przyszłym doktorantom w skorzystaniu z bezpłatnych konsultacji w zakresie pozyskiwania środków na projekty badawcze, grantów czy pomocy w zakresie prowadzenia pracy doktorskiej.

Transdyscyplinarne Doktoranckie Koło Naukowe EDUKACJA

Przy samorządzie działa również

Transdyscyplinarne Doktoranckie Koło Naukowe EDUKACJA

Cele działalności Koła

 • Rozwijanie i pogłębianie wiedzy z obszaru edukacji.
 • Transdyscyplinarne spojrzenie na edukację i badania pedagogiczne.
 • Prowadzenie działalności naukowo – badawczej poprzez organizację konferencji, sympozjów, seminariów naukowych oraz wykładów zaproszonych gości.
 • Publikacja artykułów naukowych oraz prac zbiorowych.
 • Pomoc w tworzeniu i realizowaniu projektów naukowych.
 • Kreowanie nowych przedsięwzięć w zakresie wybranych projektów edukacyjnych.
 • Prowadzenie działalności popularyzującej dorobek Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW w zakresie metodologii badań społecznych.
 • Współpraca z organizacjami naukowymi i ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych Doktorantów do współpracy !

Opiekun naukowym Koła: dr Marcin Starnawski

Naukowe Seminarium Doktoranckie

Naukowe Seminarium Doktoranckie (NSD) przeznaczone jest dla uczestników studiów doktoranckich wszystkich lat realizowanych w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW.

 

Idea Naukowych Seminariów Doktoranckich

 Główną ideą seminarium jest umożliwienie doktorantom autorskich prezentacji naukowych pod postacią:

 • cyklu spotkań o określonej nazwie (w ramach tej formy doktorant może zrealizować kilka tematów w określonym obszarze zainteresowań),
 • jednego spotkania, podczas którego zostanie zaprezentowany określony przez doktoranta temat,
 • cyklu spotkań poświęconych określonemu tematowi (w ramach tej formy doktorant może zrealizować jeden temat dla stałej grupy, np. studentów, doktorantów z różnych uczelni).

 
Doktorant w ramach NSD może także zapraszać osoby z zewnątrz Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW jako ekspertów w danym temacie/dziedzinie.