Razem z Dolnośląską Szkołą Wyższą możesz rozwijać swoje kompetencje dzięki wielu ciekawym, bezpłatnym projektom. Zapraszamy do skorzystania z:

  • rozmaitych szkoleń, kursów i warsztatów (np. przedsiębiorczości, komunikacji interpersonalnej, pierwszej pomocy czy assessment center)
  • programu mentoringowego (indywidualnych konsultacji z mentorem i specjalistą z danej branży)
  • programu stażowego (w sumie 120 godzin)
  • spotkań z pracodawcami (podczas targów pracy, wizyt studyjnych, staży i praktyk)
  • indywidualnych spotkań z doradcą do spraw kariery  (określenia predyspozycji zawodowych czy pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych) 
     

Oferowane formy rozwoju kompetencji skierowane są do wszystkich studentów i studentek DSW 4 ostatnich semestrów studiów I i II stopnia, lub  jednolitych magisterskich. Aktualną listę szkoleń znajdziesz w zakładce Szkolenia.  

Skontaktuj się z nami

Biuro Karier

Strzegomska 55 - pokój 413

Tel.: +71 355 14 38

E-mail: biuro.karier@dsw.edu.pl