Procedura nadawania tytułu

Dolnośląska Szkoła Wyższa posiada uprawnienia do nadawania: 

  • stopnia naukowego doktora w dyscyplinie: pedagogika 
  • stopnia naukowego doktora w dyscyplinie: nauki o mediach i komunikacji społecznej.

 

Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego począwszy od dnia 1 października 2019 r. prowadzi Rada Akademicka. 

 

Przewody doktorskie wszczęte i niezakończone przed dniem 1 października 2019 r. są prowadzone na dotychczasowych zasadach, tj. na podstawie ustawy o stopniach oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z tym, że stopień nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach naukowych określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1818, zwane dalej: „rozporządzeniem MNiSW w spr. dyscyplin”).

Poznaj szczegóły zawarte w “Procedura postępowań o nadanie stopnia naukowego doktora w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w dyscyplinach: pedagogika i nauki o komunikacji społecznej i mediach” 

Koszt postępowania w sprawie nadania stopnia doktora*:

  • postępowanie prowadzone w języku polskim - 21 000 zł
  • postępowanie prowadzone w języku angielskim - 5 500 EURO


*uchwała nr 55/2019 Konwentu DSW z dnia 24 maja 2019 roku