Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

O Pracowni

Wydziałowa Pracownia Kształcenia Językowego jest jednostką organizacyjną działającą w ramach Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Jej podstawowym zadaniem jest projektowanie i realizowanie zajęć dydaktycznych rozwijających umiejętności posługiwania się językami obcymi.

 

Profesjonalni lektorzy, współpracujący z Dolnośląską Szkołą Wyższą posiadają wysokie kwalifikacje i umiejętności dydaktyczne. Posiadają tytuły magistra filologii, dyplomy nauczycielskie oraz certyfikaty, uznawane w większości krajów Europy. Są przyjaźnie nastawieni do studentów i jednocześnie wymagający. Prowadzą interesujące zajęcia, wzbogacone dodatkowymi materiałami oraz urozmaicane zadaniami nastawionymi na komunikację.

 

Waga, jaką przywiązujemy do uczenia się i nauczania języków obcych, ma swe źródło w przekonaniu, iż kompetencje językowe:

- zwiększają możliwości zatrudnienia
- ułatwiają mobilność i współpracę międzynarodową
- otwierają możliwości poszukiwania pracy za granicą
- pogłębiają nasze rozumienie obcych kultur

 

Dodatkowo, Wydziałowa Pracownia Kształcenia Językowego ma swój wkład w strategię rozwoju DSW, prowadząc działania w kierunku jej większego umiędzynarodowienia.