Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Współpraca międzynarodowa

O współpracy międzynarodowej

DSW jest w czołówce uczelni w Polsce w zakresie umiędzynarodowienia.

Umiędzynarodowienie  DSW przejawia się na wielu różnorodnych płaszczyznach, m.in. poprzez:
•    organizację międzynarodowych konferencji naukowych,
•    prowadzenie badań naukowych z partnerami zagranicznymi w środowisku międzynarodowym,
•    liczne wymiany i praktyki studenckie w ramach programu Erasmus i umów bilateralnych,
•    organizowane szkoły letnie,
•    aktywny udział w sieciach naukowych i organizacjach międzynarodowych, których DSW jest członkiem.
•    Współpracę z Teraz Wrocław oraz aktywny udział w Study in Poland, Higher Education in Poland.

DSW oferuje różnorodne programy akademickie na trzech poziomach studiów wyższych – studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Wszystkie programy są prowadzone w języku angielskim i trwają od 1 miesiąca do 3 lat. Studenci DSW mogą uczestniczyć w programach organizowanych wspólnie z uczelniami amerykańskimi.