Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Współpraca międzynarodowa

Konferencje międzynarodowe ARCHIWUM

DSW jest organizatorem konferencji i innych spotkań międzynarodowych. Oto przykłady międzynarodowej współpracy w tym zakresie:


Otwarte panele dyskusyjne:

 • Trudne sąsiedztwo. Polacy i Żydzi w XX wieku- uprzedzenia, konflikty, stereotypy. Wrocław 19. 03. 2004. Uczestnicy panelu: prof. Jan Tomasz Gross (Princeston University), dr Adolf Juzwenko (dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich) red. Anna Bikont (Gazeta Wyborcza), dr Bożena Szynok (Uniwersytet Wrocławski). Moderator: prof. Włodzimierz Suleja - dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Organizacja naukowa: dr Hana Cervinkova,
 • Antropology and Education. Teaching Culture in the Post-Socialist Context, Wrocław, 8 grudnia 2003r. Uczestnicy panelu: dr Monika Baer (Uniwersytet Wrocławsk), dr Macin Brodzki (Uniwersytet Wrocławski), dr Hana Cervinkova (DSW), Krista Hegburg (Columbia University, USA), dr Hana Novotna (University of Hradec Kralove, Czechy), Martin Palecek (University of Hradec Kralove, Czechy), prof. Zdenek Salzmann (University of Massachusetts, USA),

 

Międzynarodowe Szkoły Letnie, adresowane do doktorantów społecznych dyscyplin naukowych:

 

Konferencje organizowane pod egidą międzynarodowych stowarzyszeń:

 • EUROSIM 2012, Wrocław 5.01-8.01.2012 Konferencja ta organizowana pod auspicjami networku: Transatlantic Consortium for European Union Studies and Simulations (TACEUSS) poświęcona polityce azylu i polityce imigracyjnej Unii Europejskiej.

 • Between Old and New Worlds of Adult Learning. Wrocław 16-19 września 2004. Międzynarodowa konferencja organizowana we współpracy ze stowarzyszniem ESREA (European Society for Research on the Education of Adults) i Uniwersytetem Wrocławskim.

 

Inne konferencje:

 • „…. weil wir zusammen gedacht haben / …ponieważ razem myśleliśmy“
  9 – 11 marca 2007 Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego zorganizowała w Berlinie międzynarodową konferencję. Spotkanie to zostało zorganizowane z okazji 100 rocznicy urodzin Helmuta Jamesa von Moltke. Udział w nim wzięła m.in. wdowa po wspomnianym opozycjoniście antynazistowskim - Freya von Moltke, jej syn, wnukowie, krewni rodziny, jak również naukowcy, politycy oraz pracownicy i przyjaciele Fundacji „Krzyżowa”. Za wielkie wyróżnienie uznajemy, że jednym z uczestników tej konferencji była pracownica Instytutu Stosunków Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Pani Patrycja Sokołowska.
 • Bałtycki Kongres Bezpieczeństwa Europejskiego
  28-29 września 2006, Jurata
  organizatorzy: Fundacja Mare Nostrum, DSW
 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: MEDIA A EDUKACJA
  Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej
  Poznań, 12-14 czerwca 2006
  Organizatorzy Konferencji: Zakład Technologii Kształcenia, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Dolnośląska Szkoła Wyższa; Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.;Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych; Wydawnictwo "eMPi2" w Poznaniu. Cele Konferencji:Przegląd dorobku polskiej technologii kształcenia i pedagogiki medialnej w 40 rocznicę powstania MZNTN w UAM; Zapoznanie z najnowszymi wynikami badań nad mediami, prowadzonych w ośrodkach naukowych w kraju i zagranicą;Wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia nowych koncepcji teoretycznych i badawczych, związanych z edukacyjnymi zastosowaniami i oddziaływaniem mediów;Wskazanie nowych metod wykorzystywania mediów, między innymi w edukacji wirtualnej: e-learning i m-learning; Prezentacja i dyskusja doświadczeń w zakresie edukacji medialnej.
 • „Od wojny totalnej do wojny z teroryzmem. Przeobrażenia sfery bezpieczeństwa międzynarodowego w latach 1914-2005”
  07-09 czerwca 2006, Wrocław
  Organizator: Instytut Stosunków Międzynarodowych.
  Głównym celem konferencji było dokonanie refleksji nad przeobrażeniami w globalnym systemie bezpieczeństwa i koncepcjami utrzymania międzynarodowego ładu pokojowego.
 • "50 lat badań nad komunikowaniem i mediami w Polsce".
  W dniach 30 i 31 marca 2006 roku odbyła się we Wrocławiu międzynarodowa konferencja naukowa "50 lat badań nad komunikowaniem i mediami w Polsce: Stan obecny, wyzwania i perspektywy". Organizacji sesji podjęły się wszystkie wrocławskie ośrodki badań nad komunikowaniem i mediami. Konferencja skupiła ponad 240 prelegentów i gości. W Instytucie DZiKS DSW obradowały cztery sekcje konferencji, w czasie których wygłoszono 40 referatów. Pracownicy Instytutu DZiKS przygotowali 15 wystąpień konferencyjnych.
 • Hanse Network – Knowledge Transfer in Vocational Education
  Wrocław 22 – 23 października 2005.
  Konferencja kończąca prace nad projektem Hanse Passage. W konferencji udział wezmą zagraniczni partnerzy z Anglii, Holandii, Łotwy, Francji i Niemiec.
  Koordynator Projektu - Agnieszka Dwojak-Matras
 • Working - Life and Democracy
  18-20 październik 2005 Wrocław, organizator: DSW 
 • Identities-Postmodern Ethics-Psychoanalysis. Wrocław 4 - 7 czerwca 2002. Konferencja zorganizowana wspólnie z Brytyjską Akademią Nauk i Polską Akademią Nauk. W konferencji uczestniczyli, oprócz badaczy reprezentujących polskie centra akademickie, także uczeni z USA i Wielkiej Brytanii. Kierownik naukowy - prof. dr hab. Leszek Koczanowicz
 • Dziecko z utrudnieniami rozwoju. Problemy interdyscyplinarnej diagnozy i terapii w świetle najnowszych teorii. Wrocław 4-6 maja 2000. Konferencja zorganizowana we współpracy z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. W konferencji wzięli udział badacze z USA, Francji, Niemiec, Czech. Kierownik naukowy - prof. dr hab. Joanna Kruk-Lasocka
 • Democracy and Post-Totalitarian Experience. Karpacz 27-30 maja 1998. Konferencja zorganizowana wspólnie z Uniwersytetem Opolskim. W konferencji uczestniczyło dwunastu referentów z uniwersytetów amerykańskich. Kierownik naukowy - prof. dr hab. Leszek Koczanowicz