Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Współpraca międzynarodowa

ISCAR - INTERNATIONAL SOCIETY FOR CULTURAL AND ACTIVITY RESEARCH

Logo ISCAR

Stowarzyszenie promuje społeczno-kulturowe podejście do badań nad aktywnością człowieka. Jego celem jest tworzenie warunków do interdyscyplinarnych polemik naukowych oraz wspieranie takich projektów badawczych z zakresu psychologii, edukacji czy lingwistyki, które zorientowane są na „piszące uczestnictwo” w różnych praktykach społecznych. 

-> Aktualności
-> Prezentacja


Konferencje oraz inne wydarzenia:


ISCAR - INTERNATIONAL SOCIETY FOR CULTURAL AND ACTIVITY RESEARCH
iscar.org | info@iscar.org