Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Współpraca międzynarodowa

ESREA - EUROPEAN SOCIETY FOR RESEARCH ON EDUCATION OF ADULT

ESREA wspiera i promuje teoretyczne i empiryczne badania nad edukacją dorosłych i kształceniem ustawicznym w Europie przez tworzenie sieci badawczych, organizację konferencji oraz wydawanie publikacji.

Drugie wydanie biuletynu stowarzyszenia ESREA dostępne <tutaj>.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do składania prac na trzecią edycję konferencji stowarzyszenia ESREA- Adult Educators, Trainers and their Professional Development (ReNAdET), która odbędzie się w dniach 1-5 listopada 2013 roku w Bonn.
Więcej informacji można znaleźć na http://www.esrea-renadet.net/3rd-meeting-bonn 

Wszelkie pytania należy kierować do Susanne Lattke (lattke@die-bonn.de) or Wolfgang Jütte (wolfgang.juette@uni-bielefeld.de).

Zapraszamy do składania prac na 7. europejską konferencję naukową ESREA pt. Changing configurations of adult education in transitional times, która odbędzie się 4-7 sierpnia 2013 na Humboldt-University w Berlinie.

Call for papers Berlin.

Zapraszamy do składania prac na kolejną konferencję sieci badawczej ESREA odbywającej się na Uniwersytecie Coimbra, Portugalia w dniach 10-12 października 2013.

Call for papers.

Termin składania prac do 31 marca 2013.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji ESREA, która odbędzie się w dniach 4-7 września 2012 r. w Humboldt University w Berlinie. Szczegóły w ulotce informacyjnej.


Zapraszamy do wzięcia udziału w trzeciej edycji: Konferencja ESREA edukacja i uczenie się osób starszych, która odbędzie się 19-21 września 2012 w Lublanie na Słowenii. Więcej informacji na stronie: eloa2012.pedagogika-andragogika.com


Z okazji XX rocznicy istnienia stowarzyszenia ESREA, Komitet zaprasza do nadsyłania prac pod pt. „(Hi)story of ESREA”. Szczegółowe warunki nadsyłania prac


Zapraszamy do zapoznania się z raportem z konferencji inauguracyjnej ESREA, która miała miejsce w lutym 2012. 


University of Glasgow przyjmuje wnioski od kandydatów na liczne w pełni finansowane stypendia ze wszystkich dyscyplin. Więcej szczegółów znajdziecie państwo na stronie internetowej


Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą konkursu na referaty RELA. Szczegóły w plikach poniżej. 
Approaches to research Open papers


Jest już dostępne najnowsze wydanie magazunu RELA.

ESREA - EUROPEAN SOCIETY FOR RESEARCH ON EDUCATION OF ADULT
http://www.esrea.org | hakebj@fsw.Leiden.Univ.hl

RELA

Europejskie Czasopismo Badań w dziedzinie edukacji i kształcenia dorosłych (RELA) jest akademickim czasopismem tworzącym  forum do publikacji badań krytycznych na temat edukacji dorosłych i kształcenia ustawicznego. Szczególny nacisk kładzie na kwestie związane z edukacją dorosłych i kształceniem w Europie,  które pojawiają się w związku z szerszymi międzynarodowymi i ponadnarodowymi trendami. Takie forum jest ważne w momencie, gdy lokalne i regionalne pogłębianie zagadnień jest często trudne z powodu  barier językowych. Jako, że naukowa i polityczna debata jest coraz częściej prowadzona w języku angielskim, maskuje to bogactwo wiedzy badawczej, odpowiedzi i trendów z różnych tradycji i skupisk. Dlatego też czasopismo usiłuje być  otwarte językowo. Podczas tworzenia forum dla debaty międzynarodowej i ponadnarodowej szczególnie mile widziane są wpisy od autorów z Europy i z innych miejsc, dla których angielski nie jest pierwszym językiem.

RELA zachęca do publikowania oryginalnych artykułów naukowych, które mówią o edukacji i uczeniu się dorosłych z perspektywy różnych dyscyplin naukowych i tradycji. Zachęca do różnorodności w teoretycznym i metodologicznym podejściu i do zgłoszeń w innym języku niż angielski. Wszystkie publikowane w RELA artykuły podlegają rygorystycznemu procesowi wzajemnej oceny, opartej na dwóch momentach wyboru: początkowa redakcja i opinia co najmniej dwóch anonimowych sędziów. Jasność i zwięzłość myśli to kluczowe wymagania dotyczące publikacji.

RELA jest opublikowane w imieniu Europejskiego Towarzystwa Badań nad rzecz Edukacji Dorosłych (ESREA).

Najnowsze wydanie Rela jest już dostępne na www.rela.ep.liu.se