Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Współpraca międzynarodowa

Warsztaty Analizy Dyskursu w DSW

wydrukuj artykuł

18 i 19 kwietnia Dolnośląska Szkoła Wyższa gościła siódmą edycję Warsztatów Analizy Dyskursu.


Warsztaty to inicjatywa, która zrodziła się w 2009 r. w środowisku polskich badaczy zajmujących się poznawaniem społecznych i kulturowych uwarunkowań języka. Dyskurs, traktowany jako element przestrzeni publicznej służący reprodukowaniu społecznego porządku, jest kategorią, za pomocą której dokonuje się wieloaspektowego opisu komunikacji społecznej – coraz bardziej potrzebnego i praktycznie użytecznego w dobie rewolucji internetowej i cyfrowej, mediatyzacji polityki i edukacji oraz wobec rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Przy całej różnorodności podejść wyrosłych z zainteresowań różnych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych, pomysłodawcy WAD wychodzą ze wspólnego założenia, że choć trzeba na temat analizy teoretyzować, należy ją przede wszystkim prowadzić. Jeśli robi się to wspólnie, można wykorzystać to, co stanowi o wielkim potencjale tej perspektywy – multi- i interdyscyplinarność, które powinny być praktyką, nie tylko ideą.

Formuła warsztatów odbiega w związku z tym od tradycyjnej konferencji naukowej. Na każde spotkanie materiały do analizy przygotowane są i udostępnione przez jedną-dwie osoby – wszyscy uczestnicy zapoznają się z nim przed warsztatami i przygotowują analizę ze swojej perspektywy. Dyskusja – w dwóch turach – obejmuje sam materiał oraz zagadnienia metodologiczne.

Osobną częścią WAD jest zwykle wykład jednego z bardziej doświadczonych uczestników dotyczący zagadnień teoretycznych lub metodologicznych - towarzyszy mu także dyskusja.

Wrocławskie spotkanie zgromadziło ponad 40 badaczy z różnych ośrodków akademickich. Warsztat poświęcony analizie konwersacyjnej przygotowała prof. Dorota Rancew-Sikora z Uniwersytetu Gdańskiego. Wykład – prezentację wyników i metodologii badań nad konstruowaniem pojęcia ‘faszyzm’ w polskich mediach – przedstawili dr Tomasz Piekot i Grzegorz Zarzeczny z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Część obrad poświęcono także sprawom powołanego przez uczestników WAD konsorcjum naukowego „Analiza Dyskursu”, którego członkiem-założycielem jest także Dolnośląska Szkoła Wyższa. czytaj więcej

Organizatorem tej edycji WAD był dr Michał Otrocki z Zakładu Nowych Mediów w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej DSW.