Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Współpraca międzynarodowa

„Uznawanie efektów dotychczasowego uczenia się i walidacja osiągnięć w zakresie edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Wyzwania dla szkolnictwa wyższego w Polsce"

wydrukuj artykuł

BMWD informuje, że konferencja pt.: „Uznawanie efektów dotychczasowego uczenia się i walidacja osiągnięć w zakresie edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Wyzwania dla szkolnictwa wyższego w Polsce", odbędzie się 9 grudnia 2011 roku (piątek) w Gdańsku. Konferencja jest organizowana wspólnie przez Uniwersytet Gdański (w ramach cyklu „Rozwój Edukacji Akademickiej") oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (jako kolejne spotkanie „Sieci LLL").


Obrady w czasie I sesji będą prowadzone w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski. 

Celem konferencji jest przedyskutowanie rozwiązań w zakresie uznawania efektów dotychczasowego uczenia się (RPL) stosowanych przez kraje takie jak Estonia, Francja i Wielka Brytania oraz próba określenia rozwiązań odpowiednich dla polskiego szkolnictwa wyższego.

Konferencja jest adresowana do nauczycieli akademickich, władz jednostek organizacyjnych uczelni oraz władz uczelni, a także wszystkich zainteresowanych tematyką uznawania efektów dotychczasowego uczenia się i osiągnięć w zakresie edukacji pozaformalnej i nieformalnej jako ważnego narzędzia sprzyjającego uczeniu się przez całe życie. Z uwagi na lokalizację konferencji w Gdańsku, zaproszenie na nią skierowane zostało przede wszystkim do przedstawicieli uczelni zlokalizowanych w północnej części Polski.

Rejestracja na konferencję odbywa się za pośrednictwem strony internetowej FRSE  http://ankiety.frse.org.pl/surveys/built/425i trwa do 1 grudnia 2011 r. (lub do wyczerpania limitu miejsc). Udział w spotkaniu jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania.

Zobacz program konferencji