Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Współpraca międzynarodowa

Targi Education Abroad w Kijowie

wydrukuj artykuł

W dniach od 28.03. do 1.04.2012 Dyrektor BMWD wzięła udział w promocji polskich uczelni na narodowym stoisku: „READY,STUDY, GO! – POLAND w czasie tegorocznej wiosennej edycji targów Education Abroad w Kijowie.


Stoisko na Targach Education Abroad w Kijowie

Organizatorami stoiska były: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Do organizacji włączył się też KRASP.

Udział w targach wymagał od zgłaszającej się instytucji przygotowania informacji o uczelni w postaci prezentacji w Power Point, a także przygotowania innych materiałów promocyjnych o uczelni, mieście i regionie, i przesłanie ich do organizatorów. Targi cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodzieży ukraińskiej, która tłumnie odwiedziła polskie stoiska. Przedstawicielka DSW pełniła dyżury na stoisku narodowym przez trzy dni; w tym czasie była odtwarzana na stoisku prezentacja o Szkole w Power Point, zostały przeprowadzone rozmowy z wieloma podmiotami ukraińskimi obecnymi na Targach, rozmowy z przedstawicielami uczelni zagranicznych prezentującymi swoje instytucje, a także rozmowy z przedstawicielami uczelni polskich i KRASPu Reprezentowała także DSW podczas spotkania w Ambasadzie RP w Kijowie, zorganizowanym dla przedstawicieli polskich uczelni, obecnych na targach.

Informacje o Targach znajdują się na stronach MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/polskie-uczelnie-zapraszaja-ukrainskich-studentow/

i FRSE

http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/ready-study-go-poland-zdjecia-z-targow-education-abroad-w-kijowie