Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Współpraca międzynarodowa

Seminaria bolońskie w kwietniu 2012

wydrukuj artykuł

Zespół Ekspertów Bolońskich organizuje w kwietniu 2012 roku następujące seminaria:


Warszawa, 16 kwietnia 2012 roku (poniedziałek) - spotkanie dla przedstawicieli dziekanatów oraz działów nauczania/działów toku studiów pt. „Rola systemu przenoszenia osiągnięć (ECTS) w organizacji procesu kształcenia. Archiwizacja dokumentacji studentów mobilnych na przykładzie programu Erasmus.” (Uwaga! Zostało jedynie 30 miejsc.)

Częstochowa, 20 kwietnia 2012 roku (piątek) - seminarium bolońskie „Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i systemów zapewniania jakości kształcenia” współorganizowane przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie.

Łódź, 24 kwietnia 2012 roku (wtorek) - seminarium bolońskie „Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i systemów zapewniania jakości kształcenia” współorganizowane przez Politechnikę Łódzką.

Warszawa, 26 kwietnia 2012 roku (czwartek) - seminarium bolońskie „Studia doktoranckie w świetle nowych regulacji prawnych”. Do udziału w tym seminarium zapraszamy przede wszystkim: kierowników studiów doktoranckich, przedstawicieli władz uczelni i wydziałów odpowiedzialnych za dydaktykę i jakość kształcenia, pracowników uczelni, którzy uczestniczą w budowaniu programów kształcenia na studiach doktoranckich, oraz przedstawicieli doktorantów.

Liczba miejsc na wszystkich seminariach jest ograniczona. Rejestracja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej: ekspercibolonscy.org.pl i trwa do wyczerpania limitu miejsc (lub do wyznaczonych terminów podanych na stronie). Uczestnicy będą przyjmowani w kolejności zgłoszeń. Po zapełnieniu wszystkich miejsc na danym seminarium lub po upływie terminu rejestracji dodatkowe zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Udział w seminariach jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania.

BMWD zachęca pracowników DSW do wzięcia udziału w seminariach.