Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Współpraca międzynarodowa

Pierwszy Europejski Projekt Ramowy w DSW!

wydrukuj artykuł

Dolnośląska Szkoła Wyższa otrzymała finansowanie międzynarodowego projektu pt. European Joint Doctorate in TeacherEducation (EDiTE-EJD). Jest to pierwszy projekt pozyskany przez Dolnośląską Szkołę Wyższą w ramach programu Horyzont 2020, akcja Marie Skłodowska Curie INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN), który będzie realizowany w latach 2015-2020.


Celem projektu jest realizacja w międzynarodowym partnerstwie wspólnego europejskiego programu doktorskiego, którego adresatami będą czynni zawodowo nauczyciele z kilku krajów europejskich. Liderem projektu, a zarazem jednym z czterech partnerów, jest Uniwersytet w Innsbrucku, a pozostali partnerzy to: Uniwersytet w Lizbonie, Uniwersytet w Budapeszcie, Uniwersytet  Eötvös Loránd w Bukareszcie.

W ramach Dolnośląskiej Szkoły Wyższej projekt jest realizowany przez Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Kierownikiem wyżej wymienionego projektu jest prof. DSW dr hab. Hana Cervinkova i koordynatorem dr Agnieszka Zembrzuska. Formalne rozpoczęcie projektu:
1 października 2015 r.

 

Projekt stanowi kontynuację poprzedniego projektu pt. EuropeanDoctorate in TeacherEducation (2012-2014), którego celem było wypracowanie modelu programu doktorskiego (edite.eu).W Dolnośląskiej Szkole Wyższej osobami zaangażowanymi w projekt były: prof. DSW dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak, prof. DSW
dr hab. Małgorzata Sekułowicz, dr Rozalia Ligus oraz Sandra Karwat.