Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Współpraca międzynarodowa

Panel dyskusyjny pt. "Polityka rzeczy małych"

wydrukuj artykuł

8 marca 2012, godz. 17.00, ul. Strzegomska 55, sala 111


W spotkaniu udział wezmą prof. Jeffrey Goldfarb, dr Jacek Kucharczyk (Instytut Spraw Publicznych), red. Leszek Budrewicz (DSW) oraz dr Hana Cervinkova (DSW). Dyskusję poprowadzi prof. Piotr Dehnel (DSW).

Panel dotyczy książki prof. Goldfarba pt. "Polityka rzeczy małych", opublikowanej przez Wydawnictwo Naukowe DSW w serii Biblioteka Współczesnej Myśli Społecznej i przeprowadzony będzie w języku polskim.

Profesor Jeffrey Goldfarb od wielu lat związany jest z Polską i polską kulturą. Jest jednym z pomysłodawców i współzałożycieli "Seminariów demokratycznych" organizowanych w czasach stanu wojennego przez nowojorską uczelnię New School for Social Research, w których brali udział najwybitniejsi dysydenci z Europy Wschodniej, m.in. Adam Michnik czy Agnes Heller.

Myśl profesora Goldfarba jest głęboko związana z Europą Wschodnią, a wśród swych inspiracji profesor często wskazuje przedstawicieli antykomunistycznej tradycji dysydenckiej, m.in. Vaclava Havla czy Adama Michnika.Profesor Goldfarb w ostatnich latach zajmuje się rolą nowoczesnych mediów w polityce oraz jest twórcą idei "polityki małych spraw". Polityka małych spraw to według niego swoisty poziom mikro polityki, na którym jednak często decydują się kwestie mające zasadnicze znaczenie dla poziomu makro. Goldfarb jest przekonany, że nasza codzienność, wymiar lokalny i samorządowy naszych działań, ma co najmniej tak ważne znaczenie - jeśli nie większe - niż "wielki" wymiar podejmowania państwowych decyzji na poziomie rządowym czy parlamentarnym. Wielką rolę w tej konfiguracji pełnią nowoczesne media - telewizja, radio, Internet - które mają możliwość przenoszenia lokalności na poziom globalny i czynić z "małych spraw" wielką broń nowoczesnej demokracji.

Wizyta prof. Goldfarba w Dolnośląskiej Szkole Wyższej jest współfinansowana ze środków Miasta Wrocławia w ramach programu Visiting Professors, funduszu Scientiae Wratislavienses.