Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Współpraca międzynarodowa

DSW z Erasmus Charter for Higher Education

wydrukuj artykuł

Dolnośląska Szkoła Wyższa otrzymała Erasmus Charter for Higher Education i tym samym dostała uprawnienia do prowadzenia wszelkich działań w ramach nowego programu Erasmus+.


Pod koniec listopada Parlament Europejski ustanowił nowy program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu - Erasmus+. Jego zadaniem jest wspieranie edukacji, szkoleń i inicjatyw młodzieżowych oraz sportowych w całej Europie. Program startuje w styczniu 2014 r. – Dolnośląska Szkoła Wyższa otrzymała ECHE ważną do końca trwania programu, tj. do roku 2020 – mówi Jagoda Dobrowolska-Dyrcz, dyrektorka Biura ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej w DSW.

Struktura Erasmusa + obejmować będzie: mobilność edukacyjną (studia/staż/praktyka/szkolenia  w instytucji partnerskiej za granicą, wymiana studentów i pracowników), współpracę na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (partnerstwa: strategiczne pomiędzy organizacjami lub instytucjami zaangażowanymi w edukację i szkolenie, między przedsiębiorcami a instytucjami kształcenia i szkolenia),  wsparcie reform polityki edukacyjnej poprzez programy polityki UE w zakresie Procesów: Bolońskiego i Kopenhaskiego oraz wdrażanie w państwach uczestniczących unijnych narzędzi przejrzystości i uznawalności kształcenia – wylicza Dobrowolska.

Nawet 5 milionów młodych ludzi, studentów i dorosłych zdobędzie doświadczenie i umiejętności, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą w ramach programu Erasmus+. Dodatkowo program wesprze współpracę około 115 tys. instytucji i organizacji działających we wszystkich sektorach edukacji.

Erasmus+ zastępuje siedem wcześniejszych programów i wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek. Poza programami „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”, w jego struktury wejdą m.in.: Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.