Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Studia doktoranckie z pedagogiki

Transdyscyplinarne Doktoranckie Koło Naukowe EDUKACJA

Opiekun Naukowy: dr Marcin Starnawski

 

Zarząd Koła:

Przewodnicząca: mgr Kamila Knysak

Wiceprzewodnicząca: mgr Kornelia Pająk

Sekretarz: mgr Beata Kuca

Sekretarz: mgr Katarzyna Chorzępa

Skarbnik: mgr Karina Sikora-Wojtarowicz


Celem działalności Koła jest:

1. Rozwijanie i pogłębianie wiedzy z obszaru edukacji.

2. Transdyscyplinarne spojrzenie na edukację i badania pedagogiczne.

3. Prowadzenie działalności naukowo – badawczej poprzez organizację konferencji, sympozjów, seminariów naukowych oraz wykładów zaproszonych gości.

4. Publikacja artykułów naukowych oraz prac zbiorowych.

5. Pomoc w tworzeniu i realizowaniu projektów naukowych.

6 Kreowanie nowych przedsięwzięć w zakresie wybranych projektów edukacyjnych.

7. Prowadzenie działalności popularyzującej dorobek Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w zakresie metodologii badań społecznych.

8. Współpraca z organizacjami naukowymi i ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą.

Zapraszamy wszystkich chętnych Doktorantów do współpracy !