Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Studia doktoranckie z pedagogiki

Prof. dr hab. Mieczysław Malewski

Prof. dr hab. Mieczysław Malewski - jest zatrudniony w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę od 1998 roku. Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy Profesora od 2000 r.

  1. rozwój naukowy: doktorat – Uniwersytet Wrocławski, 1979; habilitacja – Uniwersytet Wrocławski, 1990. Profesor tytularny od roku 2001.
  2. reprezentowana dziedzina: nauki humanistyczne. Profesor Malewski jest pedagogiem, jego specjalność to andragogika, teoria edukacji dorosłych, metodologia badań edukacyjnych.
  3. sprawowane funkcje: w latach 1994-97 był dyrektorem Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1998 r. do 2002 pełnił w DSWE TWP funkcję Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Członek Senatu DSW. Jest założycielem i redaktorem naczelnym kwartalnika „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” (od 1997). Członek - założyciel European Society for Research on the Education of Adults, profesjonalnej organizacji badaczy edukacji dorosłych. Obecnie pełni funkcję Kierownika Zakładu Metodologii Badań Społecznych i Andragogiki. Przewodniczący kolegium wydawniczego Wydawnictwa Naukowego DSW od 2004 r. Członek Rady Redakcyjnej Rocznika „Ars Educandi” wydawanego przez Uniwersytet Gdański od 2000 oraz Rady Redakcyjnej „Rocznika Andragogicznego” wydawanego przez UMK. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego V Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP we Wrocławiu (23-25.09.2004 r.). Członek Wydziałowej Komisji ds. oceny pracowników. Członek Rady Naukowej projektu „Centrum upowszechniania innowacji w edukacji” od 2009 roku realizowanego przez Uniwersytet Łódzki.
  4. najważniejsze publikacje: Andragogika w perspektywie metodologicznej, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1991; Przystosowanie pracownika w sytuacji pracy, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993; Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej. Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998; Metody ilościowe i jakościowe w badaniach nad edukacją. Spór o metodologiczną komplementarność, „Kultura i Edukacja” 1997, 1-2, Edukacja dorosłych w pojęciowym zgiełku „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2001, 2.