Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Studia doktoranckie z pedagogiki

Prof. zw. dr hab Adam A. Zych

Prof. zw. dr hab. Adam A. Zych - jest zatrudniony w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w pełnym wymiarze czasu pracy, na umowę o pracę od 2003 roku, na stanowisku profesora. Uczelnia jest jego podstawowym miejscem pracy od 2004 roku. 

szersza informacja