Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Studia doktoranckie z pedagogiki

Dr hab. Marek Heine

Dr hab. Marek Heine - jest zatrudniony w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę od 1997 roku, na stanowisku profesora. Uczelnia jest jego podstawowym miejscem pracy od roku 2000.

  1. rozwój naukowy: doktorat - Uniwersytet Wrocławski, 1979, habilitacja z zakresu nauk humanistycznych, Uniwersytet Wrocławski, 1993.
  2. reprezentowana dziedzina: nauki humanistyczne, dyscyplina pedagogika i prawo. Profesor specjalizuje się w pedagogice resocjalizacyjnej.
  3. sprawowane funkcje: Dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej DSW. Pełnił funkcję Kierownika Zakładu Pedagogiki Opiekuńczej i Specjalnej WSP w Zielonej Górze. W latach 1987-1994 pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Pedagogiki ds. dydaktycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest członkiem Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Towarzystwa Pedagogicznego.
  4. najważniejsze publikacje: Warunki efektywności resocjalizacji nieletnich poddanych dozorowi sądowych kuratorów społecznych, Wrocław 1982; Wprowadzenie do metodyki pracy kuratora sądowego, Wrocław 1986; Pedagogiczne następstwa ograniczenia władzy rodzicielskiej, Wrocław 1991; Problemy integracji społecznej osób niepełnosprawnych i niedostosowanych, Zielona Góra 2001, Poczucie winy a efektywność procesu resocjalizacji skazanych na karę pozbawienia wolności [w:] B. Urban (red.), Adekwatność polskiego systemu penitencjarnego i resocjalizacyjnego do współczesnych rozmiarów i rodzajów przestępczości, Mysłakowice 2007; Przemoc doświadczana w dzieciństwie w percepcji młodzieży akademickiej [w:] J. Cichla, R. Ilnicka (red.), Przemoc w społeczeństwie diagnoza sposoby przeciwdziałania, Polkowice 2008; Funkcjonowanie kurateli sądowej w nowych realiach normatywnych [w:] M. Konopczyński, B. Nowak (red.), Resocjalizacja ciągłość i zmiana. Warszawa 2008.