Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Studia doktoranckie z pedagogiki

Studia doktoranckie z pedagogiki

 

Wydział Nauk Pedagogicznych DSW jest jedyną niepubliczną jednostką naukową w Polsce oferującą studia doktoranckie z nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Zajęcia są prowadzone głównie przez etatowych pracowników Wydziału. Do współpracy zapraszamy też uczonych z renomowanych uczelni – polskich i zagranicznych.

Celem studiów doktoranckich jest zdobycie przez ich uczestników zaawansowanej wiedzy w  dyscyplinie pedagogiki, przygotowanie do samodzielnej pracy badawczej, prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie akademickim oraz uzyskanie stopnia naukowego doktora. Na studia doktoranckie w DSW może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny oraz spełnia ustalone przez Senat DSW na rok akademicki 2018/2019 warunki i tryb rekrutacji. W przypadku rekrutacji na studia doktoranckie na WNP szczegółowe warunki rekrutacji znajdują się na stronie DSW.