Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Studia doktoranckie z pedagogiki

Pomoc materialna dla doktorantów

Uczestnicy studiów doktoranckich mają prawo do ubiegania się o pomoc materialną w formie:

  • stypendium socjalnego,
  • zapomogi,
  • stypendium dla najlepszych doktorantów,
  • stypendium specjalnego dla osób z niepełnosprawnością,

Zastosowanie znajduje Regulamin ustalania wysokości , przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów DSW

http://www.dladoktoranta.dsw.edu.pl/finanse/