Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Studia doktoranckie z pedagogiki

Opłaty

Opłata wstępna

Kandydaci na studia  doktoranckie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej wnoszą opłatę wstępną w wysokości 85 zł. Opłata dotyczy również absolwentów DSW.

Opłatę wstępną na studia doktoranckie można uiszczać gotówką w kasie Uczelni – budynek przy ul. Wagonowej 9, pokój nr 6 (poniedziałek – sobota: 10:00-14:00). Przy wpłacie proszę podać imię i nazwisko oraz zaznaczyć, że jest to opłata wstępna na studia doktoranckie.

Opłatę można uiścić również przelewem na konto Uczelni. Indywidualny numer konta dla każdego kandydata na studia doktoranckie zostanie wygenerowany podczas rejestracji internetowej.

 

Opłata za studia doktoranckie

Stacjonarne studia doktoranckie w Dolnośląskiej Szkole Wyższej są bezpłatne, gdyż są finansowane z dotacji MNiSW.

W sytuacji, w której DSW nie otrzymałaby dotacji na prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich doktoranci  wnoszą opłatę za studia doktoranckie w wysokości 9 000 zł rocznie.

Możliwe ulgi:

  • Płatne jednorazowo do 15 października (upust 5%) – 8 600 zł,
  • Płatne w dwóch ratach  (upust 2,5%), I rata 4 400 zł do 15 października i II rata 4 400 zł do 15 marca,
  • Płatne w 10 ratach do 15 dnia każdego miesiąca, każda rata 900 zł.

Opłaty za studia doktoranckie należałoby  uiszczać gotówką w kasie Uczelni – budynek przy ul. Wagonowej 9, pokój nr 6 (poniedziałek – sobota 10:00 – 14:00). Przy wpłacie proszę podać imię i nazwisko oraz zaznaczyć, że jest to kolejna rata opłaty za studia doktoranckie.

Opłatę można uiścić również przelewem na konto Uczelni. Indywidualny numer konta dla każdego doktoranta jest generowany  po przyjęciu na studia doktoranckie.

Zarządzenie Rektora DSW nr 22/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku.