Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Studia doktoranckie z pedagogiki

FAQ

Bezpłatne studia doktoranckie z pedagogiki na WNP DSW

Gdzie mogę się zrekrutować na studia doktoranckie z pedagogiki?

W elektronicznym systemie rekrutacyjnym, natomiast dokumenty powinieneś dostarczyć (najpóźniej do 25 września) do sekretariatu studiów doktoranckich, znajdującym się w budynku WNP przy ul. Strzegomskiej 55 we Wrocławiu (V piętro, pokój 521).

 

Jakie dokumenty są potrzebne, żeby dostać się na studia doktoranckie?

Ich kompletną listę znajdziesz w elektronicznym systemie rekrutacyjnym i na stronie domowej studiów doktoranckich (dlakandydata.dsw.edu.pl/rekrutacja/studia-doktoranckie/) ; najważniejsze to: dyplom magistra, życiorys, streszczenie pracy magisterskiej, zaświadczenie o średniej ocen ze studiów magisterskich, kilkustronicowy wstępny zarys swojego projektu badawczego.

 

Czy zostanę przyjęty na studia doktoranckie na podstawie dokumentów?

Nie, konieczne jest stawienie się przed komisją rekrutacyjną i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej (w dniach 29-30 września 2015 roku, w budynku WNP, sala 308). Jeśli w wyniku rozmowy uzyskasz wystarczającą liczbę punktów (czyli minimum 21), to zostaniesz przyjęty.

 

Za co mogę dostać punkty?

Szczegóły znajdziesz na stronie domowej studiów doktoranckich (dlakandydata.dsw.edu.pl/rekrutacja/studia-doktoranckie), ale najwięcej punktów można otrzymać za sensowne przedstawienie w rozmowie kwalifikacyjnej swojego projektu badawczego (10), za sam projekt sformułowany na piśmie (10), jak również za wysoką średnią ocen ze studiów magisterskich (5).

 

Kto zasiada w komisji kwalifikacyjnej?

Kilku profesorów DSW (p. Dziekan prof. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, prof. Jerzy Kochanowicz, prof. Jolanta Zwiernik, Maria prof. Reut, prof. Joanna Kruk-Lasocka) oraz przedstawiciel  doktorantów.

 

Jak długo trwa rozmowa?

Około 15 minut.

 

O co mogę być pytany w czasie rozmowy?

Przede wszystkim o Twoje plany naukowe, o to, co chciałbyś uczynić przedmiotem swego doktoratu. Warto też, żebyś znał najnowsze publikacje z interesującego Cię obszaru.

 

Czy studia doktoranckie są faktycznie bezpłatne?

Tak, Uczelnia nie pobiera żadnych opłat za studia doktoranckie, ponieważ są one finansowane z budżetu państwa. Istnieje tylko opłata przygotowawcza w wysokości 600 złotych, natomiast po przyjęciu na studia doktorant nie wnosi żadnych opłat.

 

Czy na studiach doktoranckich mogę dostać jakieś stypendium?

Tak, doktoranci mogą otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Oprócz tego większość doktorantów otrzymuje stypendium rektora w wysokości od  150 do 200 złotych miesięcznie. I najważniejsze: 30 procent doktorantów każdego roku otrzymuje 830 złotych miesięcznie jako stypendium doktoranckie. Jest ono niezależne od dochodów doktoranta.

 

Co trzeba zrobić, żeby otrzymywać owo stypendium w wysokości 830 złotych?

Trzeba znaleźć się w gronie 30 procent najlepszych doktorantów danego roku. Jeśli np. na roku jest 25 doktorantów, to 8 otrzymuje to stypendium. To osoby, które wyróżniają się w pracy naukowej i w przygotowaniu pracy doktorskiej.

 

Czy jeśli pracuję, to mogę brać udział w studiach doktoranckich?

Tak, ponieważ zajęcia odbywają się w week-endy, zwykle jeden zjazd w miesiącu, czasem dwa. W sumie na studiach doktoranckich jest ok. 600 godzin zajęć w ciągu 4 lat studiów.

 

Czy po zakończeniu studiów dostanę stopień doktorat?

Tak, jeśli napiszesz i obronisz rozprawę pracę doktorską. Zwykle do końca trzeciego roku trzeba otworzyć przewód doktorski, czyli uzyskać akceptację dla swojego projektu naukowego. Czwarty rok służy na pisanie pracy.

 

A co jeśli nie zdążę napisać pracy doktorskiej przed końcem studiów?

WNP zobowiązuje się do sprawowania opieki na doktorantem przez 4 lata od otwarcia przewodu.

 

Czy przewód doktorski jest płatny dodatkowo?

Nie, dla doktorantów DSW przewód doktorski jest bezpłatny.

 

Czy muszę mieć opiekuna naukowego, żeby zostać przyjętym na studia?

Niekoniecznie; jeśli nie jesteś umówiony z żadnym profesorem, Uczelnia znajdzie Ci opiekuna naukowego - stosownie do Twoich zainteresowań naukowych.

 

Kto prowadzi zajęcia na studiach doktoranckich?

Profesorowie Wydziału, często zaproszeni goście z kraju i zagranicy.

 

Czy muszę znać język obcy, żeby otrzymać doktorat?

W ramach przewodu doktorskiego musisz zdać egzamin z dowolnego języka obcego (chyba że masz stosowny certyfikat - lista uznawanych certyfikatów). Na III roku studiów będziesz miał przez cały rok translatorium z niemieckiego lub angielskiego, które pomoże Ci przygotować się do egzaminu.

 

Czy zajęcia na studiach doktoranckich są obowiązkowe?

Kwestię obecności reguluje się z każdym profesorem osobno, większość przedmiotów kończy się zaliczeniem z oceną lub egzaminem. Szczegóły ustalają poszczególni profesorowie.

 

Gdzie odbywają się zajęcia?

W budynku WNP przy ul. Strzegomskiej 55 lub w oddalonym o kilkaset metrów nowoczesnym centrum konferencyjnym Wrocławskiego Parku Przemysłowego (ul. Robotnicza 10).

 

Co wybrać: studia doktoranckie czy program doktorancki?

Jeśli chodzi o pedagogikę, to rekrutujemy tylko na bezpłatne studia doktoranckie. Do płatnego programu doktoranckiego z pedagogiki przyjmujemy tylko wyjątkowo, po uprzedniej rozmowie z kierownikiem studiów doktoranckich – prof. Jerzym Kochanowiczem