Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Studia doktoranckie z pedagogiki

FAQ

Bezpłatne studia doktoranckie z pedagogiki na WNP DSW

Gdzie mogę się zrekrutować na studia doktoranckie z pedagogiki?

Ostatni nabór na studia doktoranckie odbył się we wrześniu 2018 roku. Od 1 października 2019 roku kształcenia doktorantów odbywa się w ramach Szkoły Doktorskiej DSW.

 

Jakie dokumenty są potrzebne, żeby dostać się na studia doktoranckie?

Ich kompletną listę znajdziesz w elektronicznym systemie rekrutacyjnym i na stronie domowej studiów doktoranckich (dlakandydata.dsw.edu.pl/rekrutacja/studia-doktoranckie/); najważniejsze to: dyplom magistra, życiorys, streszczenie pracy magisterskiej, zaświadczenie o średniej ocen ze studiów magisterskich, kilkustronicowy wstępny zarys swojego projektu badawczego.

 

Czy zostanę przyjęty na studia doktoranckie na podstawie dokumentów?

Nie, konieczne jest stawienie się przed komisją rekrutacyjną i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej (w pierwszych dniach września, w budynku WNP, sala 308). Jeśli w wyniku rozmowy uzyskasz wystarczającą liczbę punktów (czyli minimum 21), to zostaniesz przyjęty.

 

Za co mogę dostać punkty?

Szczegóły znajdziesz na stronie domowej studiów doktoranckich (dlakandydata.dsw.edu.pl/rekrutacja/studia-doktoranckie), ale najwięcej punktów można otrzymać za sensowne przedstawienie w rozmowie kwalifikacyjnej swojego projektu badawczego (10), za sam projekt sformułowany na piśmie (10), jak również za wysoką średnią ocen ze studiów magisterskich (5).

 

Kto zasiada w komisji kwalifikacyjnej?

Kilku profesorów DSW (Dziekan WNP prof. Paweł Rudnicki, prof. Jolanta Zwiernik, prof. Maria Reut, prof. Joanna Kruk-Lasocka) oraz przedstawiciel  doktorantów.

 

Jak długo trwa rozmowa?

Około 15 minut.

 

O co mogę być pytany w czasie rozmowy?

Przede wszystkim o Twoje plany naukowe, o to, co chciałbyś uczynić przedmiotem swego doktoratu. Warto też, żebyś znał najnowsze publikacje z interesującego Cię obszaru.

 

Czy stacjonarne studia doktoranckie są faktycznie bezpłatne?

Tak, Uczelnia nie pobiera żadnych opłat za stacjonarne studia doktoranckie, ponieważ są one finansowane z budżetu państwa.

 

Czy na studiach doktoranckich mogę dostać jakieś stypendium?

Tak, doktoranci mogą otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Oprócz tego większość doktorantów otrzymuje stypendium rektora w wysokości od  150 do 200 złotych miesięcznie. I najważniejsze: 30 procent doktorantów każdego roku otrzymuje 830 złotych miesięcznie jako stypendium doktoranckie. Jest ono niezależne od dochodów doktoranta.

 

Co trzeba zrobić, żeby otrzymywać owo stypendium w wysokości 830 złotych?

Trzeba znaleźć się w gronie 30 procent najlepszych doktorantów danego roku. Jeśli np. na roku jest 25 doktorantów, to 8 otrzymuje to stypendium. To osoby, które wyróżniają się w pracy naukowej i w przygotowaniu pracy doktorskiej.

 

Czy jeśli pracuję, to mogę brać udział w studiach doktoranckich?

Tak, ponieważ zajęcia odbywają się w week-endy, zwykle jeden zjazd w miesiącu, czasem dwa. W sumie na studiach doktoranckich jest ok. 400 godzin zajęć w ciągu 4 lat studiów.

 

Czy po zakończeniu studiów dostanę stopień doktorat?

Tak, jeśli napiszesz i obronisz rozprawę pracę doktorską. Zwykle do końca trzeciego roku trzeba otworzyć przewód doktorski, czyli uzyskać akceptację dla swojego projektu naukowego. Czwarty rok służy na pisanie pracy.

 

A co jeśli nie zdążę napisać pracy doktorskiej przed końcem studiów?

WNP zobowiązuje się do sprawowania opieki na doktorantem przez 4 lata od otwarcia przewodu.

 

Czy przewód doktorski jest płatny dodatkowo?

Nie, dla doktorantów DSW przewód doktorski jest bezpłatny.

 

Czy muszę mieć opiekuna naukowego, żeby zostać przyjętym na studia?

Niekoniecznie; jeśli nie jesteś umówiony z żadnym profesorem, Uczelnia znajdzie Ci opiekuna naukowego - stosownie do Twoich zainteresowań naukowych.

 

Kto prowadzi zajęcia na studiach doktoranckich?

Profesorowie Wydziału, często zaproszeni goście z kraju i zagranicy.

 

Czy muszę znać język obcy, żeby otrzymać doktorat?

W ramach przewodu doktorskiego musisz zdać egzamin z dowolnego języka obcego (chyba że masz stosowny certyfikat - lista uznawanych certyfikatów). Na III roku studiów będziesz miał przez cały rok translatorium z niemieckiego lub angielskiego, które pomoże Ci przygotować się do egzaminu.

 

Czy zajęcia na studiach doktoranckich są obowiązkowe?

Kwestię obecności reguluje się z każdym profesorem osobno, większość przedmiotów kończy się zaliczeniem z oceną lub egzaminem. Szczegóły ustalają poszczególni profesorowie.

 

Gdzie odbywają się zajęcia?

W budynku WNP przy ul. Strzegomskiej 55 lub w oddalonym o kilkaset metrów nowoczesnym centrum konferencyjnym Wrocławskiego Parku Przemysłowego (ul. Robotnicza 10).

 

Co wybrać: studia doktoranckie czy program doktorancki?

Jeśli chodzi o pedagogikę, to rekrutujemy tylko na bezpłatne studia doktoranckie. Do płatnego programu doktoranckiego z pedagogiki przyjmujemy tylko wyjątkowo, po uprzedniej rozmowie z Dziekanem WNP DSW.