Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Serwis BIP

Serwis BIP

Dotacje ze środków publicznych

 

Przyznane na rok 2019

Dotacja ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2019 w kwocie 2487,2 tys. zł (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 maja 2019 r.)

Dotacja na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym  warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej przyznana na rok 2019 w kwocie 243,4 tys. zł (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lipca 2019 r.)

Subwencja ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego przyznana na rok 2019 w kwocie 448,7 tys. zł (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2019 r.)

 

Wydatkowane w roku 2018

  • Dotacja na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów
    i doktorantów 

Rodzaj stypendium

Łączna kwota wydana na stypendia

Stypendium socjalne

   841 625 zł

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

  412 200 zł

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

   994 641 zł

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia

     -

Zapomoga

   10 900

 

 

Dotacja na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

Sprawozdanie za rok 2019

Projekty realizowane  zobacz więcej