Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Serwis BIP

Serwis BIP

Dotacje ze środków publicznych

Wydatkowane w roku 2017

 • Dotacja na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów
  i doktorantów w kwocie 1 841 045 zł.

Rodzaj stypendium

Łączna kwota wydana na stypendia

Stypendium socjalne

   706 275 zł

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

   359 100 zł

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

   722 120 zł

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia

      15000 zł

Zapomoga

     38 550 zł

 

Przyznane na rok 2018

 • Dotacja na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów
  w kwocie 1 802 500 zł.
 • Dotacja na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w kwocie 263 600 zł.
 • Dotacja na zadania związane z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich
  w kwocie 1 218 000 zł.
 • Dotacja na zwiększenie stypendiów doktoranckich dla 30% najlepszych doktorantów
  w kwocie 600 000 zł.

 

Dotacja dla Wydziału Nauk Pedagogicznych

 • Decyzją nr 203549/E-680/S/2018 z dnia 26 czerwca 2018r. MNiSW przyznało dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego w 2018 roku w wysokości 263 030 zł.
 • Decyzją nr 203549/E-680/M/2018 z dnia 10 lipca 2018r. MNiSW przyznało dotację celową na prowadzenie w 2018 roku badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w wysokości 127 200 zł.

 

Dotacja dla Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

 • Decyzją nr 224985/E-680/S/2018 z dnia 26 czerwca 2018r. MNiSW przyznało dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego w 2018 roku w wysokości 81 320 zł.
 • Decyzją nr 224985/E-680/M/2018 z 11 lipca 2018r. MNiSW przyznało dotację celową na prowadzenie w 2018 roku badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w wysokości 3 000 zł.

Dotacja na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

Sprawozdanie za rok 2017