Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Serwis BIP

Szkoła doktorska

Zarządzenie nr 11/2019 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

zobacz dokument

Zarządzenie nr 13/2019 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu kształcenia Szkoły Doktorskiej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

zobacz dokument

Zarządzenie nr 14/2019 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

zobacz dokument

zobacz załącznik- regulamin

Zarządzenie nr 17/2019 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

zobacz dokument

zobacz załącznik- zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

 

 

Uchwała nr 37/2018 Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

zobacz dokument

Uchwała nr 38/2018 Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

zobacz dokument

Uchwała nr 39/2018 Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

zobacz dokument

Uchwała nr 55/2019 Konwentu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 24 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat związanych z odbywaniem studiów doktorskich w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2019/2020

zobacz dokument