Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Serwis BIP

Serwis BIP

Podstawa prawna działania

Dolnośląska Szkoła Wyższa jest niepubliczną uczelnią, działającą na podstawie:

  • Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami).
  • Wpisu do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych w części dotyczącej Uczelni działających do dnia 31 sierpnia 2005 roku na podstawie Ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65 poz. 385 ze zm.) pod liczbą porządkową „118”.