Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Serwis BIP

Serwis BIP

Dotacje ze środków publicznych

Wydatkowane w roku 2016

 • Dotacja na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów
  i doktorantów w kwocie 1 969 900 zł.

Rodzaj stypendium

Łączna kwota wydana na stypendia

Stypendium socjalne

1 057 450 zł

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

   450 700 zł

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

   724 827 zł

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia

             0 zł

Zapomoga

     57 000 zł

 

Przyznane na rok 2017

 • Dotacja na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów
  w kwocie 2 255 300 zł.
 • Dotacja na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w kwocie 230 900 zł.
 • Dotacja na zadania związane z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich
  w kwocie 1 068 000 zł.
 • Dotacja na zwiększenie stypendiów doktoranckich dla 30% najlepszych doktorantów
  w kwocie 530 000 zł.

 

Dotacja dla Wydziału Nauk Pedagogicznych

 • Decyzją nr 203549/E-680/S/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. MNiSW przyznało dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku w wysokości 299 170 zł.
 • Decyzją nr 203549/E-680/M/2017 z dnia 18 kwietnia 2017r. MNiSW przyznało dotację celową na prowadzenie w 2017 roku badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w wysokości 119 700 zł.

 

Dotacja dla Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

 • Decyzją nr 203553/E-680/S/2017 z dnia 14 lutego 2017r. MNiSW przyznało dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku w wysokości 74 990 zł.
 • Decyzją nr 203553/E-680/M/2017 z 18 kwietnia 2017r. MNiSW przyznało dotację celową na prowadzenie w 2017 roku badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w wysokości 4 200 zł.

Dotacja na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

Sprawozdanie za rok 2017