Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Przygotowanie młodzieży miejskiej

Dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź

Kierownik Zakładu Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka kilkudziesięciu haseł encyklopedy-cznych, artykułów oraz książek. Obszary i zainteresowania badawcze lokują się na pograniczu szeroko pojętych nauk społecznych i edukacji, dotyczą głównie problemów z zakresu mezo- i makro- socjologii edukacji, analiz ukrytego programu (w tym wpływu architektury i aranżacji przestrzeni na procesy edukacyjne), analiz porównawczych systemów szkolnictwa w różnych krajach, badań relacji między strukturą ustrojową państw i ładem społecznym a rozwiązaniami i strukturami szkolnymi w różnych państwach, głównie Europy Zachodniej (ich efektywnością, problemami, ewaluacją etc.), relacji między ofertą edukacyjną a rynkiem, szkolnictwem publicznym i niepublicznym (w tym prywatnym). Od kilkunastu lat prowadzi intensywne badania dotyczące Szwajcarii (religii, wielokulturowości i wielojęzyczności oraz zmian dotyczących kantonalnych struktur szkolnych). Oprócz zajęć kursorycznych, wykładów i seminariów specjalizacyjnych z zakresu socjologii edukacji prowadzi również zajęcia z zakresu komunikacji społecznej (treningi i warsztaty komunikacyjne, seminaria specjalizacyjne dot. Manipulacji i kłamstwa w życiu społecznym).

Ważniejsze publikacje książkowe:

  • Barbara Wiśniewska-Paź „Społeczny wymiar obiektu Goetheanum w Dornach i jego senesy edukacyjne”, Wrocław 2002
  • Barbara Wiśniewska-Paź (red.) „Fenomen Szwajcarii wobec Unii Europejskiej Przyczyny i skutki szczególnej pozycji Konfederacji Helweckiej w Europie”, Warszawa 2009, 204 s.
  • Barbara Wiśniewska-Paź „Autonomia edukacji a ład społeczny. Struktura szkolnictwa w Szwajcarii wobec zdecentralizowanej organizacji społeczeństwa i państwa. Kwestie porównawcze ze strukturami państw ościennych”, Warszawa 2009 , 431 s.
  • Barbara Wiśniewska-Paź red., Forum Socjologiczne (tytuł tomu: Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży), nr 2/2011, Wrocław 2012, 410 s.