Find us on Facebook - show/hide

ULS - a place for You

Proč studovat

Dolnoslezská vysoká škola byla založena v roce 1997.

Je jednou ze čtyř soukromých vysokých škol v Polsku, která má akademickou pravomoc pro udělování doktorských a postgraduální diplomů a má právo požádat o udělení titulu profesora.

Dolnoslezská vysoká škola získává již několik let 1. místo v Dolním Slezsku v žebříčku soukromých magisterských univerzit v Polsku, který pořádá vzdělávací portál Perspektywy. V celkovém žebříčku se umístila DSW na 11. místě v roce 2015 a na 8. místě v roce 2014

Proč studovat na DVŠ?

 

1. protože tato vysoká škola je věrohodná, stabilní a má velmi dobrou pověst v Polsku i v zahraničí

-  funguje již 19 let

- studium úspěšně ukončilo 25 090 lidí

- v současné době studuje více než 4000 studentů, včetně mnoha studentů ze zahraničí (Ukrajina, Mongolsko, Německo, Česká republika, Velká Británie, Norsko, Kazachstán, Chorvatsko, Bangladéš, Turecko, USA, Tunisko, Zimbabwe, Bulharsko, Dánsko, Francie, Řecko, Španělsko, Nizozemsko, Rumunsko, Itálie aj.)

- nabízí 13 bakalářských (prvního stupně), 6 magisterských  (druhého stupně), 72 postgraduálních a doktorských programů

- všechny studijní obory byly opakovaně hodnoceny polskou akreditační komisí a byly akreditovány s hodnocením pozitivním

- z více než tři sta soukromých vysokých škol pouze DSW, stejně jako tři univerzity ve Varšavě, má právo udělovat titul PhD. a doktorské tituly na dvou fakultách

- poskytuje studentům vynikající vysokoškolský pedagogický sbor, který reprezentuje různé obory z praxe

- má mnoho mezinárodních kontaktů, jak při výměně studentů, tak i v oblasti vědecké spolupráce

- Fakulta pedagogických věd získala 1. místo v národní soutěži Ministerstva vědy a vysokého školství v Polsku pro nejlepší vzdělávací programy v zemi, mezi všemi vysokými školami v roce 2012

 

2. protože umožňuje velmi solidní vzdělání a diplomy zaručují dobrou práci

- vzdělávací program na oboru speciální pedagogika se zaměřuje k formování charakteristik absolventů, kteří jsou schopni reflektixní praxe a kritického kontextového myšlení

- Speciální pedagogika zdůrazňuje hodnotu rozmanitosti, humanitní smysl podpory zranitelných osob a osob vyžadují zvláštní vzdělávací a rehabilitační péči

- realizovaný vzdělávací program bere v úvahu současný stav znalostí v oblasti speciální pedagogiky a příbuzných věd. Většina pedagogického sboru pro magisterské studium má velké vědecké úspěchy důležité pro vedení didaktických přednášek

- v rámci výzkumného procesu se také aktivně podílejí studenti

- univerzitní pedagogové přinášejí vědeckou praxi do praxe akademické

- metody výuky jsou různorodé, mají charakter konzultací, seminářů a přednášek. Používané metody zahrnují sebevzdělávání studentů a vlastní výzkumy

- vzdělávací nabídka v oboru speciálního pedagogika je úzce spojena s fungujícími institucemi, které jsou rozumněny pod širokospektráílním pojmem a jsou zaměřeny na tento speciální profil. Instituce má vědecká potenciál a praktické zkušenosti pracovníků daleko převyšující aktuální vzdělávací nabídky

 

3. protože školné jsou průhledné a dostupné všem

- platíte pouze dva poplatky a to zápisné pouze jednou a školné, které může být placené ve splátkách měsíčních, za semestr nebo zacelý rok

- nejsou žádné jiné skryté dodatečné poplatky

- školné je konstantní, stejné od začátku až do konce studií

- poplatky jsou relativně nízké ve srovnání s tím, co student dostane do školy

- zápisné pro studenty, začínající ve studiu na DSW na prvním stupni je 350 PLN.

- školné pro studenty denního studia se pohybují od 2 193 do 3 569 PLNza semestr a pro dálkové studium od 1950 do 3086 PLN za semestr.

- studenti DSW mají možnost obdržet sociální stipendia pro vynikající akademické a sportní výsledky, jakož i společenské aktivity pro vysokou školu nebo pro ochranu životního prostředí

 

4. protože kromě přípravy na povolání, DSW také vytváří příležitosti pro osobní rozvoj a realizaci jednotlivých vášní

 

Na DVŠ fungují:

·  Divadlo Studentská aula, která spoluprácuje s rockovou kapelou a hudebním souborem

·  studentské vědecké kurzy: kurzy fotografie, vědecké sdružení pedagogiky "Kreacja", vědecké sdružení Resocjalizacja (Resocializace), vědecké sdružení Sztukateria (Umění)

· Kreativní akademie - jako součást akademie, děti a mládeže v péči studentů, kteří mají možnost rozvíjet kreativní myšlení, tvůrčí trávení volného času při společné umělecké práci,  a mají možnost podělit se o své nápady a poznatky v otázkách jejich zájmu

- je vedena nezisková společnost, ve které mohou být studenti dobrovolníky a program péče a práce se supervizorem

- studenti mají možnost podílet se na vědeckých a výzkumných projektech prováděných výzkumnými pracovníky a také se mohou zúčastňovat aktivit  v mnoha oblastech zájmu

- studenti se zúčastnili realizace filmu „Kolekcja zagrożeń” (Kolekce ohrožení) vyrobeného Dolnoslezskou vysokou školou ve spolupráci Městskou policií velitelství ve Wroclawi.