Find us on Facebook - show/hide

ULS - a place for You

Setkání Rektora Dolnoslezské vysoké školy a Rektora Univerzity Jana Amose Komenského v Praze

Setkání Rektora Dolnoslezské vysoké školy a Rektora Univerzity Jana Amose Komenského v Praze

Dne 29. února 2016 v Praze se uskutečnilo setkání Rektora Dolnoslezské vysoké školy prof. Roberta Kwaśnicy a Rektora Univerzity Jana Amose Komenského doc. PhDr. Luboše Chaloupky. Výsledkem jednání je podepsaná deklarace o spolupráci v oblasti vědy a vzdělání mezi oběma vysokými školami. Na další schůzce, která se uskuteční dne 23. března 2016 na akademické půdě Dolnoslezské vysoké školy ve Vratislavi, bude podepsána smlouva o spolupráci mezi oběma vysokými školami.

Náborová procedura

Přijímací řízení ke studiu pro uchazeče z České republiky
Postup krok za krokem

 

Přijímací řízení probíhá ve dvou fázích:Fáze I – Internetová registrace uchazeče (IRK) nabor.dsw.edu.pl

• Navštivte internetovou stranu nabor.dsw.edu.pl , vytvořte účet na webu: Internetová registrace a zadejte bezpečné heslo k účtu, které si zapamatujte nebo uložte.

• Po přihlášení zadejte nezbytné osobní údaje a výběrem správný obor a specializaci magisterského studia. Potvrďte svůj výběr příslušným tlačítkem.

Až do přijetí konečného rozhodnutí o výběru oboru a specializace, můžete v systému IRK doplňovat nebo měnit všechny údaje.

Fáze II – Předložení všech písemných dokumentů

• Po vytištění žádosti o přijetí a smlouvy (generováno automaticky v systému IRK) podepište a doručte osobně nebo doporučenou poštou se všemi potřebnými dokumenty přijímácího řízení na:

- Kancelář přijímacího řízení v Ostravě

Vysoká škola DSW

Sokolská třída 1615/50, 702-02  Ostrava

- Centrum Rekrutacyjnego we Wrocławiu

  ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław, pok. nr 14

Překlady dokumentů soudním překladatelem do polského jazyka lze po domluvě zajistit v Kanceláři přijímacího řízení v Ostravě.

Seznam požadovaných dokladů pro přijímací řízení uchazečů magisterského stupně:

1. Maturitního vysvědčení - ověřená fotokopie

2. Bakalářský diplom, který umožňuje přihlášení ke studiu magisterského stupně v zemi, ve které byl vydán – ověřená fotokopie

3. Překlad ověřené fotokopie bakalářského diplomu soudním překladatelem do polského jazyka

4. Potvrzení o absolvování předmětů magisterského studia (1.a 2. semestr), vydaný příslušnou vysokou školou v České republice, podepsané a orazítkované – ověřená fotokopie spolu s překladem soudního překladatele do polského jazyka

5. 1 x digitální fotografie a 1 x klasická fotografie *

6. Fotokopie občanského průkazu nebo cestovního pasu (originál ke kontrole).

* Podrobné požadavky s ohledem na velikost a vzhled fotografie:

digitální fotografie - barevná, bez pokrývky hlavy, jednotné pozadí, dobrá ostrost, přirozený odstím pleti, obraz od vrcholu hlavy až do ramen, jasné oči dívající se dopředu,, přirozený výraz; uložen ve formátu JPG, rozměry 400x500 pixelů (můžete nahrát fotografii do systému IRK nebo přinést na CD);

klasická fotografie - fotografie v tradiční velikosti 35x45 mm, podepsána na zadní straně (příjmení, křestní jméno), stejně jako přiložená digitální fotografie, dodaná se všemi dokumenty k přijímacímu řízení

Informace nejen o škole

Jazyková příprava pro učitele

Vážené ředitelky a ředitelé základních a mateřských Škol v České republice

České Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy potvrdilo uznatelnost...

České Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy potvrdilo uznatelnost diplomu vydaného Dolnoslezskou vysokou školou a odbornou kvalifikaci absolventa magisterského studia v oboru Speciální pedagogika, opravňující učit v předškolním vzdělávání a na 1. stupni základních škol, a ve speciálních školách a zařízeních pro vzdělávání osob se speciálními výchovnými potřebami.

Oznámení rektora Dolnoslezské vysoké školy studentům

Kontakt

Kancelář přijímacího řízení v Ostravě
Vysoká škola DSW

Sokolská třída 1615/50, 702-02 Ostrava
studium@dsw.edu.pl
+420721889066
+420776611040
pondělí – pátek 9 – 16"