Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Pracownia Kształcenia Językowego

Pracownia Kształcenia Językowego DSW

Pracownia Kształcenia Językowego jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną. Jej podstawowym zadaniem jest projektowanie i realizowanie zajęć dydaktycznych rozwijających umiejętności posługiwania się językami obcymi. Profesjonalni lektorzy, współpracujący z Dolnośląską Szkołą Wyższą, posiadają wysokie kwalifikacje i umiejętności dydaktyczne, tytuły magistra filologii, dyplomy nauczycielskie oraz uznawane w większości krajów Europy certyfikaty. Waga, jaką przywiązujemy do uczenia się i nauczania języków obcych, ma swe źródło w przekonaniu, iż kompetencje językowe zwiększają możliwości zatrudnienia, ułatwiają mobilność i współpracę międzynarodową, otwierają możliwości poszukiwania pracy za granicą, a także pogłębiają nasze rozumienie obcych kultur. Pracownia Kształcenia Językowego ma swój wkład w strategię rozwoju DSW, prowadząc działania w kierunku jej większego umiędzynarodowienia. 

Zadania realizowane przez Pracownię Kształcenia Językowego dzielą się na dwa obszary.

Dydaktyczne:

 • nadzór nad przebiegiem kształcenia językowego na WNP
 • prowadzenie mentoringu językowego
 • prowadzenie lektoratów języków obcych     
 • realizacja warsztatów językowych
 • przygotowanie obsad zajęć z języków obcych
 • konsultacje językowe dla studentów 

Strategiczno-rozwojowe:

 • prowadzenie kursów języka angielskiego dla pracowników DSW w ramach dokształcania kadry
 • egzaminowanie studentów wyjeżdżających za granicę w ramach programu Erasmus i Erasmus +
 • prowadzenie egzaminu z języka obcego dla doktorantów
 • organizacja Europejskiego Dnia Języków w DSW  [czytaj więcej...]
 • organizacja i prowadzenie płatnych kursów języka angielskiego, w tym przygotowujących uczestników do egzaminu FCE i PTE
 • organizacja i prowadzenie płatnych kursów z języka niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego oraz polskiego jako obcego
 • współpraca z Biurem ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej w kwestii zdynamizowania rekrutacji zagranicznych studentów
 • współpraca z Prorektorem ds. Badań i Rozwoju w kwestii internacjonalizacji Uczelni
 • praca nad wnioskami o nowe kierunki kształcenia
 • praca nad dostosowaniem programów nauczania do KRK

Aktywność naukowa i badawcza Pracowni skupia się na śledzeniu nowości w trendach w nauczaniu języków obcych, opracowywaniu egzaminów oraz materiałów językowych. Szczególnie interesuje nas idea mentoringu językowego i dopasowywania do niej odpowiednich metod dydaktycznych.

KONTAKT:

 Pracownia Kształcenia Językowego / English Language Centre

Dolnośląska Szkoła Wyższa

ul. Strzegomska 55, [pokój 413]

53-611 Wrocław

 email: pkj@dsw.edu.pl

dr Barbara Muszyńska

Kierownik PKJ

Head of the Language Centre

 • barbara.muszynska@dsw.edu.pl
 • konsultacje / office hours                                                                                wtorek / Tue 10:00-12:00