Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Pracownia Kształcenia Językowego

Kształcenie językowe dla studentów obcokrajowców

j. angielski dla obcokrajowców

Kursy przygotowujące do podjęcia studiów w języku angielskim są realizowane przez Pracownię Kształcenia Językowego DSW oraz Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją WNP DSW. Na podstawie potrzeb kandydatów zgłaszanych w Biurze Rekrutacji, Pracownia Kształcenia Językowego opracuje harmonogram zajęć, przeprowadzi zajęcia i wystawi stosowne dokumenty. Na kursy wakacyjne kandydat zgłasza się osobiście przez stronę IISCE. 

  • Miesięczny (wrzesień lub zgodnie z potrzebami) dla kandydatów ze znajomością języka angielskiego na poziomie B1

Czas trwania kursu

16.09.2019 - 27.09.2019

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów na studia do podjęcia studiów w języku angielskim poprzez uzupełnienie wiedzy z zakresu języka angielskiego akademickiego na poziomie B2 (English for Academic Purposes) oraz umiejętności akademickich niezbędnych do rozumienia wykładów oraz uczestnictwa w zajęciach. Dodatkowo kurs ma przygotowywać uczestników do zdania zewnętrznego egzaminu językowego PTE General Level 3 - Pearson, a tym samym do zdobycia jednego z certyfikatów wymienionych w Zarządzeniu Rektora w sprawie potwierdzenia znajomości języka angielskiego przez kandydatów-cudzoziemców na studia.

Kurs przeprowadzany jest w miesiącu wrześniu lub styczniu (w przypadku rekrutacji zimowej).

Wymagania wstępne: język angielski kandydata na poziomie B1.

Czas trwania kursu: 50 godzin (10 dni roboczych).

Zajęcia odbywają się przez 5 godzin dziennie od drugiego tygodnia września lub stycznia.

Kurs przygotowuje do egzaminu PTE General (B2). Koszt egzaminu nie jest wliczony w cenę kursu.

Koszt kursu: 850zł lub 205 euro

W celu uzyskania więcej informacji o kursie prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji rekrutacja@dsw.edu.pl

 

  • Roczny dla kandydatów ze znajomością języka angielskiego na poziomie A2/B1.

Kurs przeznaczony jest dla kandydatów chcących podjąć studia w języku angielskim w Dolnośląskiej Szkole Wyższej lub innych uczelniach krajowych i zagranicznych, w których niezbędna jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Celem kursu jest przygotowanie studentów do podjęcia studiów w języku angielskim poprzez uzupełnienie wiedzy z zakresu języka angielskiego akademickiego na poziomie B2 (English for Academic Purposes) oraz umiejętności akademickich niezbędnych do rozumienia wykładów oraz uczestnictwa w zajęciach. Dodatkowo kurs ma przygotować uczestników do zdania zewnętrznego egzaminu językowego (PTE General Level 3 - Pearson), a tym samym do zdobycia jednego z certyfikatów wymienionych w Zarządzeniu Rektora w sprawie potwierdzenia znajomości języka angielskiego przez kandydatów-cudzoziemców na studia.

Kurs roczny przeprowadzany jest w trakcie trwania roku akademickiego.

Wymagania wstępne: język angielski na poziomie A2+/B1

Czas trwania kursu: 200 godzin

Podręczniki, materiały dodatkowe oraz metodyka prowadzenia zajęć będą dobierane co roku z myślą o przygotowaniu uczestników kursu do konkretnego tytu egzaminu (PTE General Level 3 - Pearson). Koszt egzaminu nie jest wliczony w cenę kursu.

Koszt kursu: 2,800zł lub 670 euro

W celu uzyskania więcej informacji o kursie prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji rekrutacja@dsw.edu.pl

  •  Wakacyjny (sierpień). Intensywny Kurs Języka Angielskiego realizowany przez Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją WNP DSW oraz The New School University w formule otwartego naboru (szczegółowy opis kursu www.iisce.dsw.edu.pl).

* język polski dla obcokrajowców

Kurs języka polskiego dla kandydatów obcokrajowców na studia prowadzone w języku polskim, kandydatów/studentów obcokrajowców, kandydatów/studentów niedosłyszących i głuchych, osób czasowo przebywających w Polsce (spoza DSW) zainteresowanych nauką kultury  języka polskiego.

 

  • Kurs 10-dniowy przygotowujący kandydatów do studiów prowadzonych w języku polskim.

Czas trwania kursu

16.09.2019 - 27.09.2019 (2 tygodnie; 10 dni roboczych)

Harmonogram

Kurs obejmuje 50 godzin lekcyjnych (50 x 45 minut).

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku: 5 godzin lekcyjnych (5 x 45 minut).

Program

Zajęcia lektoratowe odbywają się według schematu:

1.  Lektorat językowy z uwzględnieniem wszystkich podsystemów i sprawności.

2.  Zajęcia specjalistyczne dostosowane do potrzeb kursantów: fonetyka, wymowa, gramatyka, słownictwo.

Koszty

Kurs jest darmowy dla studentów DSW przy zebraniu się grupy 20 osób.

Przy mniejszej liczbie chętnych koszt kursu to 850 zł lub 205 euro.

 

Kurs kończy się egzaminem językowym, aby zaliczyć kurs należy zdobyć min 60% wymaganego materiału językowego.

W celu uzyskania więcej informacji o kursie prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacj DSW rekrutacja@dsw.edu.pl

 

 

  • Kurs języka polskiego przygotowujący kandydatów do studiów prowadzonych w języku polskim. Odpowiedni dla kandydatów ze znajomością języka polskiego na poziomie A2-B1.

Kurs przeznaczony jest dla kandydatów chcących podjąć studia w języku polskim
w Dolnośląskiej Szkole Wyższej lub innych uczelniach krajowych lub zagranicznych, w których niezbędna jest znajomość języka polskiego na poziomie B2.

Celem kursu jest przygotowanie studentów do podjęcia studiów w języku polskim poprzez uzupełnienie wiedzy z zakresu języka polskiego akademickiego na poziomie B2 oraz umiejętności akademickich niezbędnych do rozumienia wykładów oraz uczestnictwa w zajęciach.

Kurs roczny przeprowadzany jest w trakcie trwania roku akademickiego.

Wymagania wstępne: język polski kandydata na poziomie A2+/B1.

Czas trwania kursu: 200 godzin (8 tygodni; 25 godzin w tygodniu).

Podręczniki, materiały dodatkowe oraz metodyka prowadzenia zajęć będą dobierane co roku
z myślą o przygotowaniu uczestników kursu do konkretnego typu studiów oraz egzaminu zewnętrznego.

Koszt kursu dla kandydata: 2,800 zł lub 670 euro.

Kurs kończy się egzaminem językowym, aby zaliczyć kurs należy zdobyć min 60% wymaganego materiału językowego.

W celu uzyskania więcej informacji o kursie prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji rekrutacja@dsw.edu.pl

 

 

  • Kurs języka polskiego jako obcego dla osób niedosłyszących i głuchych. Kurs organizowany przez Wydział Nauk Pedagogicznych we współpracy z Koordynatorem ds. osób z niepełnosprawnością.

 

 

English language courses for international and EU students

Our academic English courses prepare for university studies that are conducted in English and are designed for students who do not meet the language requirements for direct entry to the university.

There are a few courses that are offered to our students:

  • A pre-sessional English language preparation programme is organized in the month of September before the academic year starts. The course is designed for students with B1 level of English.

This course is designed for candidates who wish to study in English at our University but need to improve their English language skills.

The aim of the course is to prepare candidates to study in English at our University, but also to prepare candidates to take the PTE General Level 3, B2 exam (Pearson).

This course is designed for 50 hours, 10 days (5 hrs a day) in September (16.09.2019 - 27.09.2019) or January (for students starting their studies from the summer semester).

The cost is 850zł or 205 euro.

For more information about the course email the recruitment office rekrutacja@dsw.edu.pl

 

  • An in-sessional English language programme is an ongoing language programme for students with an A2+/B1 language level that supports students during their academic studies.

This is a year course designed for candidates who wish to study in English at our University but need to improve their English language skills.

The aim of the course is to prepare candidates to study in English at our University, but also to prepare candidates to take the PTE General Level 3, B2 exam (Pearson).

This course is designed for 200 hours, and run during an academic year from October to June.

The cost is 2,800 zł or 670 euro.

For more information about the course email the recruitment office rekrutacja@dsw.edu.pl

 

 

  • The academic English courses are organized by our Language Center (Pracownia Kształcenia Językowego) as well as the International Institute for the Study of Culture and Education (summer English language course run in August; www.iisce.dsw.edu.pl).

 

An appropriate course is chosen based on a candidate’s needs in the recruitment office. The Language Center is responsible for organising classes and issuing appropriate documents to students.