Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Pracownia Kształcenia Językowego

Menu działu

Preparation course for Pearson PTE General Level 3 (B2)

Duration:

an 8-week course

Timetable:

 

 • The total of hours: 120 hrs
 • Classes take place every day Mon to Fri (3 x 45 min)
 • Offered dates:

          07.10.2019 - 03.12.2019

          13.01.2020 - 06.03.2020

          14.04.2020 - 09.06.2020

Cost:

The cost of the course is 1680 zł per person.

We require min. 10 participants.

Registration:

Fill in the form

Payments:

should be made to the following account after the confirmation of the start of the course received from the LC including the following information - name, surname, PTE Level 3 preparation course (dates of the course) 2018

Dolnośląska Szkoła Wyższa
ul. Wagonowa 9, 53-609 Wrocław

Bank Zachodni WBK S.A. XIII O/Wrocław
33 1090 2402 0000 0006 1001 1564

 

Pracownia Kształcenia Językowego DSW

Centrum Egzaminacyjne PTE General – Pearson

FAQ. dotyczące egzaminu PTE General

 

Czy jeśli po dokonaniu opłaty egzaminacyjnej zrezygnuję z uczestnictwa w egzaminie, Centrum zwróci mi wpłaconą kwotę? - Jeśli formalności rejestracyjne nie zostały dopełnione, kandydat ma prawo do pełnego zwrotu opłaty egzaminacyjnej. Po dokonaniu rejestracji zwrot opłaty możliwy jest jedynie z przyczyn medycznych.

Czy można przełożyć termin egzaminu?

Ze względów bezpieczeństwa egzaminy pisemne i ze słuchu przeprowadzane są na całym świecie tego samego dnia. Z tego powodu nie ma możliwości przełożenia terminu części pisemnych i słuchowej. W niektórych przypadkach istnieje natomiast możliwość zmiany terminu egzaminu ustnego, jeżeli pozwalają na to możliwości organizacyjne Centrum Egzaminacyjnego. Aby sprawdzić czy jest taka możliwość oraz jakie warunki należy spełnić, zapraszamy do kontaktu z Centrum.

 

Czy będąc dyslektykiem mogę liczyć na zwolnienie z niektórych części egzaminu lub inne specjalne traktowanie?
Dysleksja, dysgrafia i dysortografia nie stanowią podstawy do zwolnienia z jakiejkolwiek części egzaminu. Można się jednak ubiegać się o wydłużenie czasu pisemnych części egzaminu wypełniając stosowny wniosek i dostarczając go wraz z odpowiednim zaświadczenie w wymaganym przez Centrum Egzaminacyjne terminie.Jestem osobą niepełnosprawną, czy mogę liczyć na specjalne traktowanie w trakcie egzaminu?
Pearson oferuje szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych, w tym m.in. wydłużenie czasu egzaminu, specjalnie przygotowane materiały egzaminacyjne, osobną salę egzaminacyjną, etc. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Osoby zainteresowane specjalnymi udogodnieniami powinny zgłosić taką potrzebę przy rejestracji na egzamin i wypełnić odpowiedni wniosek o szczególne udogodnienia. Do wniosku należy załączyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

 

Czy jeśli nie pojawię się na egzaminie, Centrum zwróci mi opłatę egzaminacyjną?

Refundacja może przysługiwać wyłącznie osobom, które ze względów medycznych lub z powodu śmierci bliskiej osoby nie mogły uczestniczyć w egzaminie, zgodnie z warunkami opisanymi w regulaminie sesji. W takich przypadkach możliwy jest częściowy zwrot opłaty za egzamin. Osoby, które chcą się o niego ubiegać powinny dostarczyć do Centrum Egzaminacyjnego – w nieprzekraczalnym terminie określonym w regulaminie danej sesji egzaminacyjnej – zwolnienie lekarskie lub akt zgonu jak również wniosek o zwrot opłaty egzaminacyjnej.

 

Spóźniłem się na egzamin. Czy osoba prowadząca egzamin ma prawo nie wpuścić mnie do sali? - Osoba spóźniona na egzamin nie zostanie wpuszczona do sali, gdyż egzamin rozpoczyna się testem ze słuchu. Osoby spóźnione nie mogą ubiegać się z tego tytułu o zwrot opłaty egzaminacynej. Proszę nie spóźniać się!

 

Czy można zostać zdyskwalifikowanym?

Tak. W przypadku złamania regulaminu (np. korzystanie z telefonu komórkowego, urządzeń nagrywających, ściąganie, rozmawianie, nie reagowanie na upomnienia osoby prowadzącej egzamin, itp.).

 

Jak długo czeka się na wyniki?
Wyniki egzaminu wraz z Candidate Performance Report uzyskuje się po około dwóch miesiącach od daty egzaminu pisemnego, a certyfikaty są dostępne po około 3 miesiącach.

 

W jaki sposób otrzymam certyfikat?
Kandydaci informowani są o terminie odbioru certyfikatów drogą e-mailową przez Centrum Egzaminacyjne przy PKJ. Certyfikat należy odebrać osobiście lub można upoważnić do tego inną osobę. Aby odebrać certyfikat, należy okazać dowód tożsamości.

 

Czy na egzaminie można używać słowników?
Regulamin egzaminów zabrania używania słowników w trakcie egzaminu.

 

Ile punktów muszę uzyskać, aby zdać egzamin?
Punktacja i skala ocen zależne są od rodzaju egzaminu. Przykładowo, poniżej przedstawiamy wykaz ocen z podziałem punktowym dla egzaminu PTE General Level 3:

 • Pass with Distinction - ocena pozytywna (70 pkt i więcej)
 • Pass with Merit - ocena pozytywna (60 - 69 pkt)
 • Pass - ocena pozytywna (50 i więcej pkt)
 • Fail - ocena negatywna (poniżej 50 pkt)

INFORMACJE:

Egzamin PTE General Level 3 (B2)

Termin egzaminów:

22 czerwca 2019

12 października 2019

::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

*Sesja czerwcowa:

 • Zapisy do 29 maja 2019
 • Egzamin ustny 18 lub 21 czerwca
 • Egzamin pisemny 22 czerwca, godzina 9:00-11:00, ul. Strzegomska 55,
 • Ogłoszenie wyników online: w połowie lipca 2019
 • Wysyłka pocztą pisemnych certyfikatów z Wielkiej Brytanii: w połowie sierpnia 2019

**Sesja październikowa:

 • Zapisy do 14 września 2019
 • Egzamin ustny 8 lub 11 października
 • Egzamin pisemny 12 października
 • Ogłoszenie wyników online: w połowie listopada 2019
 • Wysyłka pocztą pisemnych certyfikatów z Wielkiej Brytanii: w połowie grudnia 2019

Materiały do egzaminu:

KLIKNIJ TUTAJ

Jak się zapisać na egzamin?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

 

Konsultacje dot. egzaminu:

Gdzie?

- Strzegomska 55 - Wrocław, pok. 413

Kiedy?

- wtorki 10:00 - 12:00

  Gdzie dokonać płatności?

  Wpłaty należy dokonać na poniższy numer konta po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji na egzamin wpisując w tytule płatności: [ imię i nazwisko, sesję (miesiąc) egzamin PTE General ]

  Dolnośląska Szkoła Wyższa
  ul. Wagonowa 9
  53-609 Wrocław

  Bank Zachodni WBK S.A. XIII O/Wrocław
  33 1090 2402 0000 0006 1001 1564

  Kurs przygotowujący do egzaminu Pearson PTE General Level 3 na poziomie B2

  Czas trwania kursu

  27.05.2019 - 05.06.2019 (8 dni roboczych)

  lub

  09.09.2019 – 19.09.2019

  Harmonogram

  Kurs obejmuje 24 godziny lekcyjnych (24 x 45 minut)

  Codziennie 3 godzin lekcyjnych (3 x 45 minut)

  Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku

  Koszty

  Kurs organizowany jest przy zebraniu się grupy min. 10 osób.

  Koszt kursu to 408 zł od osoby.

   

  Zapisy

  Zapisy prosimy kierować do kierownika Pracowni Kształcenia Językowego na adres mailowy:

  barbara.muszynska@dsw.edu.pl

  Zapisując podajemy w mailu następujące informacje: imię i nazwisko, adres mailowy, nr tel. kontaktowy

   

  Wpłaty należy dokonać na poniższy numer konta po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji na kurs wpisując w tytule płatności:

  -swoje imię i nazwisko

  -kurs przygotowujący do egzaminu PTE General (miesiąc)

   

  Dolnośląska Szkoła Wyższa
  ul. Wagonowa 9
  53-609 Wrocław

  Bank Zachodni WBK S.A. XIII O/Wrocław
  33 1090 2402 0000 0006 1001 1564

   

  Preparation course for Pearson PTE General Level 3 (B2)

  Duration:

  an 8-week course

  Timetable:

   

  • The total of hours: 120 hrs
  • Classes take place every day Mon to Fri (3 x 45 min)
  • Offered dates:

            07.10.2019 - 03.12.2019

            13.01.2020 - 06.03.2020

            14.04.2020 - 09.06.2020

  Cost:

  The cost of the course is 1680 zł per person.

  We require min. 10 participants.

  Registration:

  Fill in the form

  Payments:

  should be made to the following account after the confirmation of the start of the course received from the LC including the following information - name, surname, PTE Level 3 preparation course (dates of the course) 2018

  Dolnośląska Szkoła Wyższa
  ul. Wagonowa 9, 53-609 Wrocław

  Bank Zachodni WBK S.A. XIII O/Wrocław
  33 1090 2402 0000 0006 1001 1564