Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

Prorektor ds. badań i rozwoju

prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz. Prorektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej do spraw badań i rozwoju. Zainteresowania badawcze: uczenie się dorosłych, demokratyczne obywatelstwo, rozwój lokalny i edukacja, społeczności uczące się, nietradycyjni studenci w kształceniu wyższym, kształcenie ustawiczne. Autorka, współautorka, współredaktorka monografii, artykułów w języku polskim i angielskim. Najważniejsze projekty badawcze: Trajektorie uczenia się w instytucjach kształcenia ustawicznego (grant MNiSW, 2009 - 2011), Promoting Reflective Independent Learning in HE (PRILHE 2004 – 2006, grant UE); Retention and Access of Non-traditional Learners in HE (RANLHE 2008 – 2011, grant UE). Jest członkiem stowarzyszenia European Society for Research on the Education of Adults (ESREA); od 2001 członkiem rady naukowej i zarządzającej ESREA. W latach 2005 – 2011 vice-prezydent Stowarzyszenia. Współprzewodnicząca sieci badawczej ESREA Local and Global. Adult Learning and Human Development. Od 2010 roku pracuje w grupie Redaktorów czasopisma RELA European Journal for Research on the Education and Learning of Adults. Sekretarz redakcji kwartalnika „Teraźniejszość Człowiek Edukacja” w latach 1998 – 2008. Od 2004 roku kieruje Wydawnictwem Naukowym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. W latach 2008 – 2011 dyrektor Instytutu Pedagogiki DSW.

 

Dane kontaktowe:

Dolnośląska Szkoła Wyższa
ul. Wagonowa 9, pok. 31,
53-609 Wrocław,
tel. 71 358 27 71 wew. 171,
e-mail: ewa.kurantowicz@dsw.edu.pl;
          prorektor.rsr@dsw.edu.pl