Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

Senat

Senat to organ kolegialny Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Do kompetencji Senatu należy m.in. uchwalanie ogólnych kierunków rozwoju uczelni, regulaminów w niej funkcjonujących, a także m.in. zatwierdzanie sprawozdań i raportów.

Członkowie Senatu:

  • dr hab.Ewa Kurantowicz, prof. DSW – Przewodnicząca Senatu, Rektor DSW
  • Paweł Zygarłowski - Wiceprzewodniczący Senatu DSW
  • Krzysztof Kamiński - Kanclerz DSW
  • Piotr Lisiecki – Przedstawiciel Założyciela