Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

Senat

Senat to organ kolegialny Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Do kompetencji Senatu należy m.in. uchwalanie ogólnych kierunków rozwoju uczelni, regulaminów w niej funkcjonujących, a także m.in. zatwierdzanie sprawozdań i raportów.

Członkowie Senatu:

 • prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz – Rektor jako przewodnicząca/Prorektor ds. badań i rozwoju
 • prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica – Prezydent DSW
 • prof. DSW dr hab. Paweł Rudnicki – Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych
 • prof. DSW dr hab. Beata Sierocka – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych
 • dr Bartosz Błaszczak – Prorektor ds. kształcenia/Dziekan Wydziału Zamiejscowego DSW w Kłodzku
 • prof. DSW dr hab. Hana Červinková – Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Studiów nad Kulturą i Edukacją
 • dr Sławomir Krzychała – Dyrektor Instytutu Pedagogiki i Pedagogiki Specjalnej
 • dr Dorota Dyjakon – Dyrektor Instytutu Psychologii 
 • prof. DSW dr hab. Piotr Mickiewicz – Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych
 • prof. DSW dr hab. Jan Stasieńko – Dyrektor Instytutu Komunikowania i Technologii Mediów
 • dr Małgorzata Pietras-Szewczyk – Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych
 • mgr Janina Taurogińska-Kopera – przedstawiciel Założyciela Uczelni
 • prof. DSW dr hab. Bożena Wojtasik – przedstawiciel pracowników DSW
 • prof. dr hab. Edward Czapiewski – przedstawiciel pracowników DSW
 • prof. DSW dr hab. Maria Reut – przedstawiciel pracowników DSW
 • dr Andrzej Ostrowski – przedstawiciel pracowników DSW
 • dr Barbara Kutrowska – przedstawiciel pracowników DSW
 • dr Magdalena Karciarz (w zastępstwie mgr Irena Augustynowska) – przedstawiciel pracowników DSW 
 • mgr Monika Wójcik – przedstawiciel pracowników DSW
 • Elżbieta Kegel– przedstawiciel studentów DSW
 • Mateusz Czeczerski– przedstawiciel studentów DSW
 • Katarzyna Kopacka– przedstawiciel studentów DSW
 • mgr Beata Zwierzyńska – przedstawiciel doktorantów DSW
 • mgr Katarzyna Gil – przedstawiciel doktorantów DSW

Stali uczestnicy posiedzeń Senatu - z głosem doradczym

 • dr Stefan Kubów - Dyrektor Biblioteki
 • mgr Elżbieta Puchała – Kwestor DSW

Zaproszeni Goście:

 • mgr Wojciech Sitek – Dyrektor Biura Rekrutacji
 • mgr Dawid Frik – Rzecznik Prasowy/Dyrektor Biura Promocji