Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

Senat

Senat to organ kolegialny Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Do kompetencji Senatu należy m.in. uchwalanie ogólnych kierunków rozwoju uczelni, regulaminów w niej funkcjonujących, a także m.in. zatwierdzanie sprawozdań i raportów.

Członkowie Senatu:

 • prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz – Rektor jako przewodnicząca
 • Krzysztof Kamiński - Kanclerz DSW
 • Paweł Zygarłowski - przedstawiciel Założyciela Uczelni
 • prof. DSW dr hab. Paweł Rudnicki – Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych
 • prof. DSW dr hab. Beata Sierocka – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych
 • dr Bartosz Błaszczak – Prorektor ds. kształcenia, Wicekanclerz
 • prof. dr hab. Edward Czapiewski - przedstawiciel pracowników DSW
 • prof. DSW dr hab. Maria Reut – przedstawiciel pracowników DSW
 • dr Andrzej Ostrowski – przedstawiciel pracowników DSW
 • dr Barbara Kutrowska – przedstawiciel pracowników DSW
 • dr Magdalena Karciarz – przedstawiciel pracowników DSW
 • Elżbieta Dedich – przedstawiciel pracowników DSW
 • Elżbieta Kegel – przedstawiciel studentów DSW
 • Katarzyna Kopacka – przedstawiciel studentów DSW
 • mgr Kornelia Pająk – przedstawiciel doktorantów DSW
 • mgr Katarzyna Gil – przedstawiciel doktorantów DSW

Stali uczestnicy posiedzeń Senatu - z głosem doradczym

 • dr Sławomir Krzychała - Koordynator dyscypliny Pedagogika
 • prof. DSW dr hab. Jan Stasieńko - Koordynator dyscypliny nauki o komunikacji i mediach
 • prof. DSW dr hab Remigiusz Szczepanowski - Koordynator dyscypliny Psychologia
 • prof dr hab Edward Osada - Dyrektor programowy kierunku geodezja i kartografia
 • dr Adam Flamma - Dyrektor programowy media kreatywne
 • dr Magdalena Czubak - Koch - Dyrektor programowy kierunku pedagogika
 • mgr Wioletta Klimczak - Dyrektor programowy kierunku psychologia
 • mgr Agnieszka Kobiałka - Dyrektor Biblioteki
 • mgr Elżbieta Puchała - Kwestor DSW